Zákon o úrazovém pojištění - změna účinnosti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak je to s účinností z. č. 266/2006 Sb.,  o úrazovém pojištění zaměstnanců, resp. odložením účinnosti některých částí?

Zákonem č. 282/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony došlo ke změně účinnosti tohoto zákona z data 1.1.2010 na 1.1.2013.

V důvodové zprávě k zákonu č. 289/2009 Sb. byly formulovány některé výhrady MPSV vůči zákonu č. 266/2006 Sb. – cituji „V řadě případů v důsledku toho, že současně s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byly zpracovávány též zákonné předpisy v oblasti nemocenského pojištění a zákoník práce, došlo k některým rozdílům ve znění těchto předpisů, na které již nebylo možno v rámci probíhajícího legislativního procesu v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců reagovat (jde například o změnu možnosti výpočtu úrazové renty z nového výpočtového základu při změně poškození zdraví jen v případech, kdy je to pro zaměstnance výhodnější; znění zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců totiž může způsobit snížení dávky, i když došlo k zhoršení zdravotního stavu následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání). Kromě toho je řada ustanovení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců formulována ne zcela jednoznačně a není ani dostatečná provázanost se zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příprava i schvalování zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byly “ve stínu” jiných “významnějších” právních předpisů (zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálních službách a další zákony), což se projevilo na kvalitě obsahové i formální stránky zákona.“  nebo „Zavedení nového systému si vyžádá i jednorázové výdaje, a to výdaje na vznik správy pojištění, spojené též s převzetím evidence o zákonném pojištění od současných nositelů zákonného pojištění a evidence vyjmenovaných skupin odškodňovaných případů od státních institucí, které do této doby samy prováděly odškodňování pracovních úrazů a nemocí podle předchozích právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 nejsou na úrazové pojištění ve státním rozpočtu k dispozici žádné finanční prostředky a ani ve střednědobém výhledu se s nimi v kapitole 313 státního rozpočtu nepočítá, není ČSSZ ve střednědobém časovém horizontu schopna kapacitně zvládnout provádění zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a je proto nutné i z těchto důvodů účinnost zákona odložit. Cílem předkládané právní úpravy je vymezení prostoru, který by měl umožnit Ministerstvu financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vytvořit nový systém sociálního úrazového pojištění bez zatížení státního rozpočtu.

Ze všech uvedených důvodů se navrhuje posun účinnosti nové úpravy úrazového pojištění zaměstnanců, a to o tři roky, aby byl vytvořen dostatečný časový prostor k zevrubné analýze a přípravě potřebných změn a aby byla umožněna i dostatečná legisvakance.“

Z uvedeného vidíte, že se hledaly všechny možné důvody, proč zákon odložit. Jinak pokud jde o soulad s právem Evropské unie, přetrvává výhrada k dosavadní právní úpravě, kdy působí dvě zákonem určené komerční pojišťovny, což je považováno za formu veřejné podpory, která není v souladu s evropskými pravidly volné soutěže; podle MPSV se ale jedná jen o dočasný stav, který bude využit ke zkvalitnění právní úpravy.

Jestli ale skutečně spatří nový zákon světlo světa k datu 1.1.2013, to dnes nikdo nemůže říci. Pravdou je, že Evropská komise toto vytýkala České republice již před vstupem do Evropské unie v roce 2004 a že její výhrady k právní úpravě úrazového pojištění u nás přetrvávají. Evropská komise zahájila v poslední době řadu řízení s Českou republikou za nedostatečnou implementaci směrnic (naposledy z naší BOZP se jedná o neiimplementaci směrnice o vodách, kde Ministerstvo zdravotnictví rychle připravilo novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), takže je podle mého soudu jen otázkou času, kdy se dostane zase na pořad jednání v Bruselu česká úprava úrazového pojištění. 

 

Autor článku: 

Komentáře

Zákonné pojištění úrazů změna účinnosti.

07.10.2010 - 20:20 Hanuš Boček
Nemyslím si,že hlavní příčinou odložení účinnosti jsou chybějící peníze v rozpočtu státu.Asi někdo zaloboval.Ono to pojištění asi není prodělečné.Pokuste se někdo vypátrat kolik zaměstnavatelé zaplatili a kolik pojišťovny vydaly na skutečné odškodnění.Prevenci nedělají žádnou,tak kam vlastně jde případný zisk?Vím o pokusu vzkřísit Českou úrazovou pojišťovnu.Taky to někdo zazdil. Takže těch důvodů posunutí účinnosti bude opravdu víc a prodělávají na tom nejen zaměstnavatelé,ale i zaměstnanci .Pro oba mohly už dávno jít peníze na prevenci úrazovosti ČR,která je prakticky nulová.Kam jde případný přebytek si asi domyslíte.Doufám alespoň,že ne do státní kasy. To by byl vrchol arogance. Už se těším na případnou diskuzi a doufám,že se ozvou i potrefené husy. Zdraví Boček z Písku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail