Základní povinnosti při zajišťování požární ochrany

Zdroj: 

Nedílnou součástí zajištění BOZP v každé firmě nebo společnosti, OSVČ z toho nevyjímaje, je zajištění požadavků požární ochrany (PO). Ve stručnosti se podívejme na základní povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob (pro zjednodušení dále jen zaměstnavatelé) při zajištění požární ochrany.

Část 1. Povinnosti nejsou pro každého stejné

Část 1. Povinnosti nejsou pro každého stejné

Povinnosti zaměstnavatele (právnických a fyzických podnikajících osob, tedy i OSVČ), při zajištění PO se odvíjejí od konkrétní míry požárního nebezpečí na jeho pracovištích. Nejzávažnější míra požárního nebezpečí provozovaných činností je určující pro začlení do jedné ze tří kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Pro příslušnou kategorii je zákonem o požární ochraně stanoven seznam základních povinností pro zajištění podmínek PO na pracovištích zaměstnavatele. Ty rozvádí jednotlivá ustanovení prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Začlenění do kategorie je také důležité pro stanovení potřeby odborného poradce k řešení úkolů PO, kterého si zaměstnavatel musí zajistit. Z něj vyplyne, zda mu k zajištění úkolů požární ochrany postačí pouze ustanovit si z řad svých zaměstnanců preventistu PO, nebo je nutné zajistit si minimálně technika PO či osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance nebo externí službu). Proto prvotní potřebou každého zaměstnavatele pro zajištění PO je stanovení měr požárních nebezpečí jednotlivých provozovaných činností, resp. provedení začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pokud provozované činnosti svou mírou požárního nebezpečí nespadají ani do jedné z nich, začlení se do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. To však neznamená, že když se začlenění neprovede, že lze předpokládat, že provozované činnosti spadají do nejnižší kategorie, a že postačí plnit pouze úkoly pro tuto kategorii.

Autor článku: 

Komentáře

Pěkně shrnuté, ucelené,

27.01.2014 - 11:47 Ing. Vít Hofman
Pěkně shrnuté, ucelené, přehledné. Teď jen, aby si to provozovatelé přečetli a rozhodli plnit. Domnívám se však, že je to z velké velké části vůbec nezajímá. Za tímto účelem si najmou OZO PO a doufají, že tato vyřeší všechny jejich starosti. Jinak děkuji za článek, občas je potřeba si to takto uceleně připomenout.

Musím připojit i své

31.01.2014 - 13:34 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Musím připojit i své zkušenosti OZO v PO, kdy opravdu většině podnikajících fyzických nebo právnických osob je úplně jedno, jak mají své činnosti začleněné a jaké povinnosti ze začlenění vyplývají. Dokonce málokterá OZO v PO nebo technik v PO má povědomí o tom, že i když jejich klient provozuje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, musí to být písemně zdokumentováno. Povětšinou si myslí, že když jsou činnosti BZPN, nemusí dělat téměř nic a dokonce i SPD tyto názory podporuje.

Nevím, jak je to v jiných

31.01.2014 - 18:47 Norbert Chalupa
Nevím, jak je to v jiných krajích ČR, ale mám zkušenost, že inspektoři SPD v Moravskoslezském kraji jsou velmi důslední v kontrolách podnikajících fyzických a právnických osob, bez ohledu na to, jak je činnost začleněna. Druhá věc je, jak se jim daří subjekty kontrolovat co do počtu, když jich je na prevenci tolik, kolik jich je?

Re:

01.02.2014 - 10:42 Tomáš Neugebauer
Mám obdobnou zkušenost ze tří krajů. Dokonce v jednom případě se s námi SPD dohadoval o čárku ve větě - doslova (citace ze zákona). Nakonec jsme zjistili, že obě varianty jsou platné, neboť rozdílný text byl uveden v novela a v úplném znění zákona. To jen taková perlička dokládající, že SPD ke kontrolám, konkrétně začlenění, přistupuje opravdu důkladně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail