Vztahuje se vyhláška č. 50/1978 Sb. na leteckého mechanika?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Pracuji v 5 let v letectví jako letecký mechanik. Vykonávám i práce na elektrických zařízeních, ale prozatím mi podle vyhlášky č. 50/1979 Sb. k výkonu práce stačí §4. Chci si rozšířit kvalifikaci. Zaměstnavatel mi řekl, že budu potřebovat § 6. Měl jsem sice na škole elektrotechniku, ale nejsem vyučen v oboru. Pátral jsem na internetu a našel jsem normu ČSN EN 50110-1ed2, která upravuje vyhlášku 50. V téhle normě je napsáno cituji: "Tato norma neplatí pro práci a obsluhu na níže uvedených elektrických zařízeních - na letadlech a vznášedlech pohybujících se vlastní silou (podléhající mezinárodním leteckým zákonům, které jsou v těchto situacích nadřazeny národním zákonům)...". Z toho bych usoudil, že se na moji profesi vyhláška 50 nevztahuje, protože podléhám zákonům mezinárodním. Prosím o vaše vyjádření.

Pro činnost na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti je v České republice stanovená způsobilost pracovníků vyhláškou č. 50/1978 Sb. v platném znění. Za elektrická zařízení pro účely této vyhlášky se považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem. Vyhláška je uvedena ve Sbírce zákonů, je tedy ve smyslu jejího určení zcela závazná na území České republiky. Odborná způsobilost pracovníků, které lze dosáhnout dle vyhlášky, je rozdělena podle dosaženého vzdělání, délky a druhu praxe.

Rozdělení odborné způsobilosti (vybráno pro kladenou otázku):

a) Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdělání

§ 4 Pracovník poučený – pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

b) Pracovníci s odborným elektrotechnickým vzděláním

§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a složili zkoušku z předpisů k zajištění bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci. Pracovníci jsou přezkušováni nejméně jednou za tři roky.

§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky na pracovníky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení, pro hromosvody je požadována praxe 3 až 6 měsíců. K dosažení kvalifikace dle paragrafů 5 – 6 vyhlášky je tedy nutné předchozí odborné vzdělání.

Za odborné elektrotechnické vzdělání se považuje vyučení v elektrotechnických výučních oborech uvedených v příloze č. 2 vyhlášky, nebo dosažení středního nebo úplného odborného středního vzdělání v oboru elektrotechniky, případně absolvování vysoké školy elektrotechnické.

Česká technická norma ČSN EN 50110-1

S uvedenou vyhláškou úzce souvisí technická norma ČSN EN 50110-1 ed. 2. Tato technická norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti v úrovni od malého až po zvlášť vysoké napětí. Norma v žádném případě nenahrazuje právní předpis, avšak i dle této normy veškeré činnosti, při kterých jsou potřebné technické znalosti nebo dovednosti z hlediska ochrany před elektrickým nebezpečím nebo zraněním způsobeným elektřinou, nesmí vykonávat nikdo, kromě osob, které takové znalosti a dovednosti mají, nebo osob pod takovou kontrolou, kterou tato práce vyžaduje.

Letectví a kosmonautika má mimo jiné své další technické a právní předpisy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail