Vzdělávání techniků BOZP ke zvyšování znalostního potenciálu a profesních dovedností

Několik měsíců uplynulo od zveřejnění prvních informací o projektu, kterým jeho realizátor - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. - usiluje o vytvoření specifického programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a ve skladovacích prostorách.

Černobílé logo ROVS

 

Projekt je soustředěný na vzdělávání techniků BOZP (především z malých a středních podniků se sídlem ve Zlínském kraji), s cílem zvýšit jejich znalostní potenciál a profesní dovednosti. Zmíněnému cíli odpovídají klíčové aktivity, zejména zpracování obsahu a metodiky vzdělávání techniků BOZP včetně studijních podpor a dále inovace softwaru "Rizika na PC".

 

Činnosti spojené s inovací softwaru jsou poměrně složité a není tudíž divu, že v uplynulých měsících tyto byly převažujícími ze všech ostatních činností, jimiž se projekt realizuje. Přehodnocuje se dosavadní rozsáhlá databáze (knihovna rizik) a zpracovává se nová opět velmi široká náplň pro knihovnu rizik, aby vyhověla zamýšlenému standardu vzdělávání techniků BOZP v předmětech vztahujících se k analýze a posuzování rizik. Zpracovatelé nové databáze v rámci projektu upínají pozornost na skupiny zdrojů rizik týkajících se práce v lese (i pracovišť obdobného charakteru) a ve skladovacích provozech. Potenciální uživatelé programu jistě ocení, že k „Rizikům na PC“ přibude průvodce, který poskytne mj. větší míru objektivnosti při odhadování a hodnocení rizik než dosud. Souběžně se vytváří rovněž síťová verze tohoto programu.

Přibližují se dny ověření jedné z klíčových aktivit – pilotního ověření obsahu a metodiky vzdělávacího programu pro techniky BOZP, včetně jeho studijních podpor – výše zmíněného software „Rizika na PC“ a publikace „Bezpečná práce v lese“. Pilotní ověření se představí dvěma moduly, jejichž „scénář“ se v nynějších dnech dokončuje a upřesňují se detaily skupinové a individuální výuky. V prvním třídenním modulu půjde o teoretickou výuku kombinovanou s praxí. Ve druhém dvoudenním modulu se technici BOZP budou moci prezentovat při praktických cvičeních jako odborníci a zároveň lektoři v problematice vyhledávání a hodnocení rizik, s využitím softwaru „Rizika na PC“, který účastníci obdrží spolu s výše zmíněnou publikací. Ověření tedy zahrnuje celkem 5 dnů; je koncipované jako prezenční a zároveň pobytové, aby byl dostatečný prostor pro zpětnou vazbu a formální i neformální diskusi. Součástí pilotáže je ověření počáteční i koncové úrovně účastníků. Zpětná vazba poslouží k úpravě výstupů projektu a zformování výsledné podoby vzdělávacího programu. Ten navíc poskytne základ pro návrh struktury cyklického vzdělávání dospělých v oblasti BOZP.

Pilotní ověření projektu proběhne v hotelu Horal, v Rožnově pod Radhoštěm.
Termíny: 10. - 12. 2. 201526. -27. 3. 2015

Pokud máte zájem o účast na pilotním ověření školení, kontaktujte projektovou manažerku Ing. Elenu Loudinovou ml.,elena.loudinova@rovs.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail