Chystá se změna vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Zdroj: 

Dne 11. srpna proběhla na Ministerstvu zdravotnictví snídaně s novináři k návrhu nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Tento návrh nahrazuje vyhlášku č. 410/2005 Sb. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum detailně představili a vysvětlili všechny úpravy. Návrh nové vyhlášky je v legislativním procesu.

Nová vyhláška ustupuje od direktivního přístupu státu v oblasti ochrany veřejného zdraví. Stát tak vytváří prostor pro individuální přístup zřizovatelů, kteří mohou nově fungovat mnohem flexibilněji. Nyní se totiž budou moci sami rozhodnout, za předpokladu zhodnocení specifických podmínek, potřeb a charakteru činnosti, jaké požadavky na ochranu veřejného zdraví budou nad rámec vyhlášky dodržovat, protože jsou to právě oni, kdo mají o chodu daného zařízení největší přehled. Nová vyhláška bude obecnější a udržitelnější při zachování hygienických standardů, komfortu a bezpečí dětí a mladistvých.

Navrhovaná vyhláška již oproti té původní nebude upravovat stavebně-technické požadavky a bezpečnostní ukazatele, které jsou upraveny obecnými právními předpisy jiných resortů.

V návaznosti na přijetí nové evropské normy ČSN EN 17037 dojde také k úpravě požadavků na kvalitu osvětlení pobytových prostor, a to včetně stanovených podmínek, za kterých lze užít celkové sdružené osvětlení.

V souvislosti se zrušením stavebně-technických požadavků, tj. plošných ukazatelů v pobytových místnostech, bude nově zavedeno kritérium sledování kvality vzduchu ve vnitřních pobytových prostorách, a to prostřednictvím koncentrace oxidu uhličitého, což bude upraveno v rámci novelizace jiného prováděcího právního předpisu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nová vyhláška tak bude obsahovat pouze hygienické požadavky, tedy aktuální principy ochrany a podpory veřejného zdraví, při odstranění duplicit v právních předpisech. Příkladem může být oplocení pozemku, které doposud upravovala vyhláška č. 410, přičemž současně je tato povinnost uložena i vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území, která zakládá obecnou povinnost ochrany osob ve stavbách a na jejich pozemcích.

Otázky a odpovědi

Jaká jsou východiska nové vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých?

  • předání rozhodovacích kompetencí zřizovatelům a provozovatelům
  • zjednodušení uložených povinností 
  • nové způsoby a možnosti zabezpečení výuky
  • reflektování nových způsobů výuky
  • aktualizace uložených povinností v návaznosti na přijetí nových ČSN EN (normové požadavky pro osvětlení) + reagujeme na špatnou kvalitu vzduchu ve školách – u školských budov se bude sledovat kvalita větrání pomocí koncentrace CO2 - upraví vyhláška č. 6/2003 Sb.)
  • odstranění zastaralých ustanovení, př. zásobování vodou, tj. stanovení množství vody na 1 dítě/žáka/den, užití závlahové vody při péči o pozemek apod. 

Ruší se povinnost ohledně oplocení pozemků škol?

Neruší. Bezpečnost dětí a žáků je zachována. Povinnost totiž stanovuje prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu, a to vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, která zakládá obecnou povinnost ochrany všech osob, nacházejících se např. ve vzdělávacích institucích. To je jasný příklad duplicitní právní úpravy ve vyhlášce č. 410 a vyhlášce č. 501.

Je rizikové neurčení minimálního počtu toalet na základních školách?

Očekává se, že zřizovatel bude reflektovat charakter výuky a poskytované péče a k tomu stavu přizpůsobí dostatečný počet a podmínky pro vybavení hygienických zařízení. Míra zodpovědnosti je tak přenesena na zřizovatele, aby mohl využít své zkušenosti a finance na pořízení zařizovacích předmětů.

Nedojde odebráním údajů o minimální ploše na žáka v učebnách a šatnách ke snížení komfortu?

Vyhláška komfort žáků nesnižuje. Nově se zakládá kritérium sledování kvality vzduchu v pobytových prostorách prostřednictvím ukazatele měření koncentrace oxidu uhličitého. Jedná se o kritérium ochrany veřejného zdraví. Kapacitu škol a školských zařízení upravuje stále platný právní řád (školský zákon a prováděcí právní předpisy). U nových staveb zajistí vyhláška o technických požadavcích na stavby tzv. stanovení kubatury (vzduchové kostky) pobytových místností.

Koho se vyhláška týká?

a) mateřské školy

b) základní a střední školy

c) konzervatoře

d) vyšší odborné školy

e) základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a stanovená školská zařízení (internáty, domovy dětí atp.)

f) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení sociálně výchovné činnosti

g) péče o děti do 3 let věku (živnost)

h) výuka, výchova a mimoškolní vzdělávání dětí a mladistvých (živnost) 

i) poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí (dětská skupina)

Shrnutí

 

Nynější stav

Navrhovaný stav

 

Ploty

Vyhláška č. 410/2005 Sb.

  • bezpečnost, hygiena

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb.

  • bezpečnost, stavebně-technické požadavky

Vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2006 Sb.

  • bezpečnost, stavebně-technické požadavky
  • odstranění duplicity

 

 Toalety

Počet stanovený přílohou vyhlášky

č. 410/2005 Sb.

Rozhodnutí zřizovatele a provozovatele dle místních podmínek.

 

Počet žáků

Počet stanovený vyhláškou

č. 410/2005 Sb. 

 

Rozhodnutí zřizovatele a provozovatele dle místních podmínek.

 

 

Umyvadla

Počet stanovený přílohou vyhlášky

č. 410/2005 Sb. 

Rozhodnutí zřizovatele a provozovatele dle místních podmínek a charakteru výuky.

 

Osvětlení a ovzduší

Reflektováním nových poznatků a nové evropské normy ČSN EN 17037 dochází k úpravě požadavků na kvalitu osvětlení pobytových prostor.

Reflektováním nových poznatků i do ochrany kvality vnitřního ovzduší pobytových místností. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail