Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 21.06.2007 - 11:21

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek... VŠ mají výhodu v tom, že mají předepsanou kratší praxi, než ostatní. Jinak musí prokazovat vědomosti jako ostatní, musí mít přehled o právních předpisech, mít vědomosti z obchodního práva, občanského… Protože v bezpečnosti práce se ty vztahy prolínají. Co... skutečně vedly k prevenci bezpečnosti práce. Má OZO nějakou odpovědnost? V případě, že se stane pracovní úraz a zjistí se pochybení z její strany. Bezpečnostní technik, pokud je zaměstnanec, tak je zaměstnanec jako jakýkoli jiný a vztahuje se na něj zákoník...Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., probíhaly dne 14.6.2007 první zkoušky z odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb. Kromě informací o zkouškách v článku najdete i zajímavý rozhovor s Václavem Brabcem, předsedou zkušební komise a odborníkem na BOZP.... Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce Napsal uživatel admin dne 21. Červen 2007 - 11:21. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... registrační formulář.osoba odborně způsobilá v prevenci rizikzpůsobilost odbornáVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) akreditaci pro provádění zkoušek z odborné... nebudou vyhovovat společensky, technicky, tak se budou upravovat tak, aby skutečně vedly k prevenci bezpečnosti práce. Má OZO nějakou odpovědnost? V případě, že se stane pracovní úraz a zjistí se pochybení z její strany. Bezpečnostní technik, pokud je...Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

 2. Nerovné zacházení a diskriminace z pohledu inspekce práce

  Poslední aktualizace: 09.01.2009 - 18:14

  orgány inspekce práce. V roce 2007 obdržely orgány inspekce práce celkem 189 podnětů ke kontrole, které upozorňovaly na nerovné zacházení se zaměstnanci, tzn. cca 4 % z celkového počtu všech podaných podnětů. Kontrolou pak byla prokázána oprávněnost nebo... příslušnost, orgány inspekce práce doposud neprokázaly. Změnu by mohlo přinést přijetí antidiskriminačního zákona. Prokázat nerovné zacházení nebo diskriminaci na pracovišti není pro orgány inspekce práce jednoduché, neboť nejčastěji vychází z tvrzení...Dle zákoníku práce (a primárně dle Listiny základních práv a svobod) není možné na pracovišti činit rozdíly mezi zaměstnanci, pokud pro rozdílný přístup neexistuje objektivní důvod. Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti je součástí...Nerovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích je jedním z horkých témat současnosti.... Nerovné zacházení a diskriminace z pohledu inspekce práce Napsal uživatel admin dne 9. Leden 2009 - 18:14. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... pracovního poměru pak orgány inspekce práce. V roce 2007 obdržely orgány inspekce práce celkem 189 podnětů ke kontrole, které upozorňovaly na nerovné zacházení se zaměstnanci, tzn. cca 4 % z celkového počtu všech podaných podnětů. Kontrolou pak byla prokázána... formulář.diskriminaceDle zákoníku práce (a primárně dle Listiny základních práv a svobod) není možné na pracovišti činit rozdíly mezi zaměstnanci, pokud pro rozdílný přístup neexistuje objektivní důvod. Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace na...Nerovné zacházení a diskriminace z pohledu inspekce práce

 3. Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - První část

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:35

  Téma: Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce První část Motto semináře:Manipulační vozíky jsou mobilní pracovní stroje, které dokáží téměř nemožné, některým lidem to ale nestačí ---------více až na semináři Osnova: Celková úrazovost... bezpečného použití Motorové vozíky s pohonem na zemní plyn CNG Vlastnosti CNG, bezpečnostní rizika a zásady bezpečného použití Výměna zkušeností účastníků semináře Nakladatelství ANAG vydalo knihu "Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních... Cena: 1 300 Kč + 21 % při přihlášení na První i Druhou část je cena 1000 Kč (1210 Kč včetně DPH) za 1 seminář Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1,přednášková místnost, 2. patro Kontaktní osoba: Blanka... Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - První část Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - První část

 4. Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - Druhá část

  Poslední aktualizace: 18.08.2016 - 08:35

  Téma: Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce Druhá částMotto semináře:Manipulační vozíky jsou mobilní pracovní stroje, které dokáží téměř nemožné, některým lidem to ale nestačí ---------více až na semináři Osnova: Systém školení... vozíky provozované v prostředí s nebezpečím výbuchu základní rizika, úpravy vozíků, zjišťované nedostatky Výměna zkušeností účastníků semináře Nakladatelství ANAG vydalo knihu "Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a... + 21 % při přihlášení na První i Druhou část je cena 1000 Kč (1210 Kč včetně DPH) za 1 seminář Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1,přednášková místnost, 2. patro Kontaktní osoba: Blanka Neumannová, tel.: 221 015... Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - Druhá část Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - Druhá část

 5. Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

  Poslední aktualizace: 02.01.2013 - 16:46

  výdělečnou činnost (OSVČ bez zaměstnanců). OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č..., bývají nejčastějším zdrojem nehod. Mezi ně patří např. nedodržování používání povinných OOPP, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Jeden z dalších způsobů, jak doložit soustavné vyhledávání rizik na staveništi je vedení knihy BOZP, která slouží jako... nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že i na OSVČ bez zaměstnanců se vztahuje v plném rozsahu povinnost šetření a evidence pracovních úrazů ve smyslu ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. jako na každého... Článek rozebírá povinnosti v BOZP u osob samostatně výdělečně činných, které vyplývají z platné legislativy ČR. Konkrétně se zabývá dvěma kategoriemi OSVČ - se zaměstnanci a bez zaměstnanců. ... zaměstnanců). OSVČ bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů BOZP, především zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění... pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. V ČR je stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, kde jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb... požadavky na zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V zákoníku práce (ZP) není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná. Informace o OSVČ je v zákoně č. 309/2006 Sb., kde jso uvedeny služby mimo pracovněprávní...Zajišťování bezpečnosti práce u OSVČ

 6. Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe

  Poslední aktualizace: 28.06.2019 - 11:42

  V současné době je rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vymezen § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP). Podle uvedeného ustanovení se odpovědnost zaměstnavatele... při pracovních úrazech a nemocech z povolání řídí ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou...), sociální pracovníci z úřadů práce, kteří provádějí sociální šetření ohledně příspěvku na péči a setkávají se s klientelou, která potřebuje sociální rehabilitaci kvůli udržení své soběstačnosti. Všechny tyto subjekty by měly poskytnout potřebné základní... Konference Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe se konala 12. června 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. Opět se zde otevřelo téma právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce a mnoho dalších témat z oblasti BOZP. ... Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe Napsal uživatel hrubak dne 28. Červen 2019 - 11:42. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací...., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP). Podle uvedeného ustanovení se odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání řídí ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé..., která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. Již v minulosti bylo kritizováno monopolní provádění dvěma pojišťovnami, které není v souladu s pravidly EU o...Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe

 7. Nepřetržitý provoz a práce ve svátek

  Poslední aktualizace: 18.03.2022 - 09:38

  práce ve svátek tedy přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Pokud jste podle rozvrhu týdenní pracovní doby neměl pracovat a nepracoval a v tento den čerpal nepřetržitý odpočinek v týdnu, tak jste ani o nic nepřišel. Vaše práva z pohledu pracovní doby se nemění. ... a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Pokud jste podle rozvrhu týdenní pracovní doby neměl pracovat a nepracoval a v tento den čerpal nepřetržitý odpočinek v týdnu, tak jste ani o nic nepřišel. Vaše práva z pohledu pracovní doby se nemění... 21.03.2022 Zdroj: BOZPinfo Pracovní doba Na dotaz odpověděla JUDr. Lenka Scheu. práce ve svátekrozvržení pracovní dobypracovní doba Jsem zaměstnanec a pracuji v nepřetržitém... funguje v nepřetržitém provozu, může zaměstnavatel práci ve státní svátek nařídit. V takovém případě má pak zaměstnanec nárok na náhradní volno, případně na proplacení s příplatkem za svátek. Za dobu práce ve svátek tedy přísluší zaměstnanci dosažená mzda...Nepřetržitý provoz a práce ve svátek

 8. Pozvánka na konferenci „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

  Poslední aktualizace: 04.06.2019 - 07:35

  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na základě přednesených informací a široce pojaté závěrečné diskuse k projednaným tématům formulovat návrhy opatření ke zvýšení prevence pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. ... sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, a Ministerstva práce a sociálních věcí, ve spolupráci se zainteresovanými orgány státní správy, sociálními partnery a odbornými institucemi v ČR. Konference je uspořádána současně jako 7. schůze Podvýboru pro... Srdečně Vás zveme na konferenci „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“, která se koná ve středu 12. června 2019 od 9:00 do 16:00 hodin v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, konferenční sál č. 205. ... Pozvánka na konferenci „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“ Napsal uživatel hrubak dne 4. Červen 2019 - 7:35. prevencepracovní úrazypoškození zdravíVkládat příspěvky do... pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. Soubory ke stažení:  Pozvánka na konferenci s programem Přihláška na konferenciTaké si můžete přečíst 30.01.2020 - Školení první pomoci - epilepsie.... Andrey Babišové, předsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, a Ministerstva práce a sociálních věcí, ve spolupráci se zainteresovanými orgány státní správy, sociálními partnery a odbornými...Pozvánka na konferenci „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

 9. DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce

  Poslední aktualizace: 31.05.2022 - 21:50

  DISTANČNÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIALISTA BEZPEČNOSTI PRÁCE DNV zahrnuje 4 tematické celky. Absolvováním všech čtyř tematických celků získá úspěšný frekventant osvědčení „Specialista bezpečnosti práce“. 15. 9. 2022 – 8. 12. 2022 Přihláška a další.... Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., NIVOS Jeruzalémská 1283/9 110 00 Praha 1 tel.: 221 015 882 internetová adresa: www.vubp.cz CÍL STUDIA Po absolvování tematického celku Ochrana zdraví a hygiena práce bude absolvent schopen: posoudit různé metody... hodnocení a sledování a účinně komunikovat s hygieniky, interpretovat výsledky objektivních zjištění a sledování v hygieně práce, správně využívat hygienických limitů (omezení) při hodnocení profesionálních expozic (vystavení vlivu faktorům pracovního... DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce ...DNV SBP - Ochrana zdraví a hygiena práce

 10. Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe

  Poslední aktualizace: 04.06.2019 - 10:13

  Pozvánka na konferenci Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe, pořádanou Stálým výborem pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pod... záštitou Mgr. Andrey Babišové, předsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR aMinisterstva práce a sociálních věcí ČR, ve spolupráci se zainteresovanými orgány státní správy, sociálními partnery a... Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe ...Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail