Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Bezpečnost práce na jeřábu

  Poslední aktualizace: 07.05.2004 - 10:12

  známé a zaměříme se stručně na jejich bezpečnost, a to jak z hlediska bezpečnosti při práci s mobilním jeřábem, tak z hlediska bezpečnostních zařízení, kterými je mobilní jeřáb vybaven. A) Bezpečnostní zařízení • Zařízení pro případ přetížení jeřábu... přítomen revizní technik zdvihacího zařízení. Tento IVN není určen pro použití u trakčního vedení. B) Bezpečnost při práci Provoz jeřábů je vymezen příslušnými bezpečnostními předpisy. K zajištění základní bezpečnosti z hlediska provozu jsou vydány pro... „Doporučení k zajištění bezpečnosti práce při jeřábovém provozu“ a „Pokyny pro bezpečnou obsluhu a provoz jeřábu“. Zdůrazňujeme, že k zajištění bezpečné stability a zamezení převržení (pádu) stroje při přípravě k pracovnímu nasazení a při pracovní činnosti... bezpečnost, a to jak z hlediska bezpečnosti při práci s mobilním jeřábem, tak z hlediska bezpečnostních zařízení, kterými je mobilní jeřáb vybaven. A) Bezpečnostní zařízení • Zařízení pro případ přetížení jeřábu – typ SLI 05 zajišťuje stabilitu... IVN není určen pro použití u trakčního vedení. B) Bezpečnost při práci Provoz jeřábů je vymezen příslušnými bezpečnostními předpisy. K zajištění základní bezpečnosti z hlediska provozu jsou vydány pro zdvihací zařízení normy, zejména ČSN ISO 12 480-1...), které nelze odvrátit ani technickým způsobem zabezpečovacím zařízením ani zvláštními doporučeními, ale pouze svědomitostí jeřábníka při správné obsluze jeřábu, dáváme my jako výrobce do návodů k obsluze „Doporučení k zajištění bezpečnosti práce při...Bezpečnost práce na jeřábu

 2. Digitální transformace práce

  Poslední aktualizace: 19.12.2023 - 16:25

  příležitostí na trhu práce. Tato kniha se také snaží osvětlit, kterým aktérům/skupinám digitalizace/digitální transformace nejvíce prospívá a které aktéry/skupiny ohrožuje. Východiskem této knihy je zpráva OECD z roku 2016, která tvrdí, že dopad digitalizace... na budoucnost práce je nejednoznačný, neboť na jedné straně se naznačuje, že technologické změny šetří práci, ale na druhé straně upozorňuje, že digitální technologie nevytvořily nová pracovní místa v takovém rozsahu, aby nahradily stará pracovní místa. Z... zabezpečení, neboť většina jeho příjmů pochází ze zdanění, a to zejména ze zdanění práce (přímo či nepřímo). Z tohoto důvodu si tato kniha klade za cíl prozkoumat, jak budoucí technologický a společenský pokrok ovlivní podmínky práce. Kniha se snaží... Inovativní, obohacující a kontroverzní pohled na to, jak různé aspekty trhu práce mohou být (a jsou) ovlivněny probíhajícím trendem digitalizace. ... příležitostí na trhu práce. Tato kniha se také snaží osvětlit, kterým aktérům/skupinám digitalizace/digitální transformace nejvíce prospívá a které aktéry/skupiny ohrožuje. Východiskem této knihy je zpráva OECD z roku 2016, která tvrdí, že dopad digitalizace na... budoucnost práce je nejednoznačný, neboť na jedné straně se naznačuje, že technologické změny šetří práci, ale na druhé straně upozorňuje, že digitální technologie nevytvořily nová pracovní místa v takovém rozsahu, aby nahradily stará pracovní místa. Z jiné... zabezpečení, neboť většina jeho příjmů pochází ze zdanění, a to zejména ze zdanění práce (přímo či nepřímo). Z tohoto důvodu si tato kniha klade za cíl prozkoumat, jak budoucí technologický a společenský pokrok ovlivní podmínky práce. Kniha se snaží poskytnout...Digitální transformace práce

 3. Bezpečnost práce na staveništích

  Poslední aktualizace: 07.12.2007 - 11:14

  těchto zhotovitelů – objednatelů) a často podepisují smlouvy, které jsou pro ně velmi nevýhodné z hlediska odpovědnosti, zajišťování bezpečnosti práce, předmětu a termínu plnění, sankcí apod. Ve stavebnictví oproti jiným průmyslovým odvětvím pracuje... práce (pomocné konstrukce pro práce ve výškách, zejména na střechách, a pro bezpečné provádění bednění a betonářských prací, na pronájem lešení, pracovních plošin, zajištění objektů zařízení staveniště apod.). Při volbě opatření proti pádu osob z výšky... Stavebnictví je obor dlouhodobě vykazující nepříznivé ukazatele pracovní úrazovosti, a to zejména vysoké počty závažných úrazů. Nejvýznamnějšími zdroji těchto úrazů jsou: pády z výšky, pád břemene (při bourání  a svislé dopravě materiálu... Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně (dále OIP v Brně) provádí každoročně v rámci plnění hlavních úkolů kontroly plnění povinností zaměstnavatelů, popř. i jiných subjektů podnikajících ve stavebnictví v oblasti provádění stavebních a montážních prací. ... podepisují smlouvy, které jsou pro ně velmi nevýhodné z hlediska odpovědnosti, zajišťování bezpečnosti práce, předmětu a termínu plnění, sankcí apod. Ve stavebnictví oproti jiným průmyslovým odvětvím pracuje velký počet PFO, které vykonávají nebezpečné... dlouhodobě vykazující nepříznivé ukazatele pracovní úrazovosti, a to zejména vysoké počty závažných úrazů. Nejvýznamnějšími zdroji těchto úrazů jsou: pády z výšky, pád břemene (při bourání  a svislé dopravě materiálu), zasypání či zavalení... uvolněnou zeminou při sesutí stěn výkopu, pohyb osob, dopravních prostředků a stavebních strojů. Výsledky kontrol nepotvrzují výraznější zlepšení stavu bezpečnosti práce, i když  někteří zhotovitelé věnují této oblasti značnou pozornost. Prozatím jen...Bezpečnost práce na staveništích

 4. Co inspekce práce neřeší

  Poslední aktualizace: 26.01.2007 - 12:13

  (www.suip.cz). Ten byl zřízen na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a... kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou... provádět kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků z kolektivních smluv ve smyslu ustanovení § 321 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a pravomoc odborových orgánů ve smyslu ustanovení § 322 nového zákoníku práce... Často si myslíme, že se všemi pracovními problémy se můžeme obrátit na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Že tomu tak není, zjistíme až poté, když na nejbližší OIP vážíme dlouhou cestu. V tomto tématu týdne JUDr. Eva Dandová informuje, s čím nám na OIP neporadí, protože to zkrátka není v jejich kompetenci, a kam se v takovém případě obrátit. .../2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních... jadernou bezpečnost nebyla v právním řádu České republiky konstruovaná jako jednotná, nýbrž jako decentralizovaná. V působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí byla vždy soustředěna pouze kontrola dodržování povinností vyplývajících z... pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou předtím vykonávaly orgány státního odborného dozoru nad...Co inspekce práce neřeší

 5. Deset mýtů bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 08.03.2004 - 13:02

  více než pouze omezení nebo vyloučení úrazů. Ve skutečnosti všechny statistiky, zabývající se bezpečnosti práce neříkají jak je činnost bezpečná, ale prezentují nedostatek bezpečnosti, resp. určitý aspekt nebezpečnosti prováděných činností a to ještě z....             Zkušenosti z inspekcí a prověrek bezpečnosti práce ukazují, že i když legislativa v této oblasti není zdaleka ideální, především z hlediska značné roztříštěnosti bezpečnostních požadavků do množství legislativních předpisů různé právní síly, nejsou stávající...              V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. Podívejme se na ty nejčastější.   1. Provoz je... V oblasti BOZP stále přetrvává řada zjednodušených a mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce v podniku nebo na pracovišti. S jakými názory se můžeme v praxi setkat? Podívejme se na ty nejčastější. ... skutečnosti všechny statistiky, zabývající se bezpečnosti práce neříkají jak je činnost bezpečná, ale prezentují nedostatek bezpečnosti, resp. určitý aspekt nebezpečnosti prováděných činností a to ještě z určitého hlediska.              V případě... promítnou do podnikových směrnic, nezajišťuje to ještě zdaleka, že budou naplněny. Bez účinné motivace a důsledného systému kontroly zůstane jejich naplnění převážně formální záležitostí.             Zkušenosti z inspekcí a prověrek bezpečnosti práce... Napsal uživatel admin dne 8. Březen 2004 - 13:02. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.bezpečnost práce              V oblasti BOZP stále...Deset mýtů bezpečnosti práce

 6. Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce

  Poslední aktualizace: 28.06.2017 - 10:08

  . druhém vytýkacím dopisu může být propuštěn z pracovního poměru? Předem je třeba zdůraznit, že právní úprava odpovědnosti za škodu obsažená v části jedenácté zákoníku práce (dále ZP) je kogentní (viz Nález ÚS č. 116/2008 Sb.) a že se od ní nelze odchýlit... Pracuji ve firmě zabývající se zpracováním barevných kovů. Bohužel jsem nikde v zákoníku práce nenašla doporučený postup, jak zajistit, aby se zaměstnanci při odchodu ze zaměstnání podrobili kontrole, včetně zavazadla. Rozumím tomu tak, že si firma..., popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Toto ustanovení je třeba vykládat v kontextu celé hlavy jedenácté zákoníku práce, neboť hned následující ustanovení (§ 249 ZP) ukládá obecnou prevenční povinnost zaměstnanci, včetně povinnosti zakročit v případě, kdy... Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce Napsal uživatel hrubak dne 28. Červen 2017 - 10:08. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... pracovní kázně a po 2. druhém vytýkacím dopisu může být propuštěn z pracovního poměru? Předem je třeba zdůraznit, že právní úprava odpovědnosti za škodu obsažená v části jedenácté zákoníku práce (dále ZP) je kogentní (viz Nález ÚS č. 116/2008 Sb.) a že se... formulář.kontrolyzaměstnavatelézaměstnanci Pracuji ve firmě zabývající se zpracováním barevných kovů. Bohužel jsem nikde v zákoníku práce nenašla doporučený postup, jak zajistit, aby se zaměstnanci při odchodu ze zaměstnání podrobili kontrole, včetně zavazadla. Rozumím...Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce

 7. Elektrikářské práce - kvalifikace živnostníka

  Poslední aktualizace: 12.06.2023 - 14:19

  Jakou kvalifikaci (zkoušky apod.) musí mít živnostník, který samostatně provádí elektrikářské práce pod IČO? Jde o elektrikářské práce na rekonstrukci bytu, kde se dělá kompletně nová elektrika, musí se nově udělat pojistky, natáhnout dráty a připojit... držiteli oprávnění vydané pověřenou organizací (nyní je touto pověřenou organizací TIČR), jak je stanoveno v ust. § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Dále... elektrotechnice (dále jen NV č. 194/2022 Sb.), se odvíjí podle toho, jakou činnost daná osoba (v tomto případě živnostník) vykonává na elektrickém zařízení. Pokud bude daný živnostník provádět „běžné elektrikářské práce“, tj., jak ve svém dotazu uvádíte... Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce. ... zařízeníosvčživnostníciodborná způsobilostklasifikace Jakou kvalifikaci (zkoušky apod.) musí mít živnostník, který samostatně provádí elektrikářské práce pod IČO? Jde o elektrikářské práce na rekonstrukci bytu, kde se dělá kompletně nová elektrika, musí se nově udělat... podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění vydané pověřenou organizací (nyní je touto pověřenou organizací TIČR), jak je stanoveno v ust. § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o... zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen NV č. 194/2022 Sb.), se odvíjí podle toho, jakou činnost daná osoba (v tomto případě živnostník) vykonává na elektrickém zařízení. Pokud bude daný živnostník provádět „běžné elektrikářské práce“, tj...Elektrikářské práce - kvalifikace živnostníka

 8. Bezpečnost práce v dopravě

  Poslední aktualizace: 03.06.2011 - 13:57

  kontrolních akcí, který je sestavován na Státním úřadu inspekce práce a je založen na analýzách z dlouhodobě vedených databází jak o pracovních úrazech (zejména příčinách a okolnostech jejich vzniku), tak o rizicích při výkonu práce. V následující tabulce je... způsobilosti zaměstnance - §103 odst.1 písm.a) zákoníku práce, 245 x nedostatky v oblasti školení zaměstnance viz. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, 227 x nedostatky v MPBP dle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., z čehož nejčastěji se vyskytlo, že u... Doprava patří spolu se stavebnictvím k odvětvím s nejvyšší mírou úrazů. Zájem o snižování nehodovosti v dopravě z celorepublikového pohledu je dlouhodobý. I v době českého předsednictví EU byla bezpečnost v silniční dopravě jednou ze čtyř hlavních... Státním úřadu inspekce práce a je založen na analýzách z dlouhodobě vedených databází jak o pracovních úrazech (zejména příčinách a okolnostech jejich vzniku), tak o rizicích při výkonu práce. V následující tabulce je uveden přehled pracovní úrazovosti v dopravě... k odvětvím s nejvyšší mírou úrazů. Zájem o snižování nehodovosti v dopravě z celorepublikového pohledu je dlouhodobý. I v době českého předsednictví EU byla bezpečnost v silniční dopravě jednou ze čtyř hlavních priorit. Na dodržování bezpečnostních... předpisů v dopravě dohlíží hned několik kontrolních orgánů - Policie ČR, krajské úřady, celní správa a Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Nejen každoroční tragická statistika vede inspekci práce k tomu, že kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v...Bezpečnost práce v dopravě

 9. Práce přesčas jen výjimečně

  Poslední aktualizace: 07.06.2007 - 12:10

  práci zvyšují jejich výdělek. Mladistvým hodiny nepřidáte Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná... poskytl na jeho žádost. Jen z vážných provozních důvodů Práce přesčas je výjimečným pracovním režimem. Zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to případně i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za... dobu, jde o práci přesčas. Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. Konta pracovní doby Jednou z největších novinek je od letošního ledna možnost zavedení kont pracovní doby. O jejich podstatě jsme již... Nový zákoník práce měl původně přinést zásadní omezení přesčasové práce. Nakonec ponechal stávající úpravu bez větších změn. Přesto řada firem stále chybuje. ... zvyšují jejich výdělek. Mladistvým hodiny nepřidáte Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec... žádost. Jen z vážných provozních důvodů Práce přesčas je výjimečným pracovním režimem. Zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to případně i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za zákoníkem práce... pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. Konta pracovní doby Jednou z největších novinek je od letošního ledna možnost zavedení kont pracovní doby. O jejich podstatě jsme již několikrát psali, podívejme se tedy nyní...Práce přesčas jen výjimečně

 10. Inspektoráty a úřady práce

  Poslední aktualizace: 24.02.2006 - 17:45

  pracovního poměru, zatímco inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru (a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). 1) Úřady práce kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při... platební neschopnosti zaměstnavatele. Úřady práce se tedy při své kontrolní činnosti zabývají nelegálním zaměstnáváním, diskriminaci zájemců o zaměstnání z jakýchkoliv důvodů, takzvaným „švarcsystémem“ či zprostředkováním práce. Věnují se také kontrole... a pracovních podmínek. Kontrola  dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů tedy již (od 1. července 2005) nespadá výlučně do působnosti úřadů práce, jak tomu bylo dříve. Inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z... Již od července minulého roku mohou drobné živnostníky – zaměstnavatele souběžně kontrolovat nejen úřady práce, ale i inspektoráty práce. Článek specifikuje oblasti, které jsou v pravomoci jednotlivých institucí. ..., zatímco inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru (a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). 1) Úřady práce kontrolují dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební... neschopnosti zaměstnavatele. Úřady práce se tedy při své kontrolní činnosti zabývají nelegálním zaměstnáváním, diskriminaci zájemců o zaměstnání z jakýchkoliv důvodů, takzvaným „švarcsystémem“ či zprostředkováním práce. Věnují se také kontrole dodržování dalších... podmínek. Kontrola  dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů tedy již (od 1. července 2005) nespadá výlučně do působnosti úřadů práce, jak tomu bylo dříve. Inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních...Inspektoráty a úřady práce

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail