Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7.5.2013

  Poslední aktualizace: 10.05.2013 - 12:45

  předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2. ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující... stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za...) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky. Tato evropská norma platí pro dřevozpracující stroje s řeznými nástroji a/nebo brousicími nástroji, jak jsou definovány v textu normy, pokud jsou používány tak, jak je

 2. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/6

  Poslední aktualizace: 15.07.2022 - 11:20

  . Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále zaměřuje na stejné ukazatele... incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnostRASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR, MUHAMMAD: Process safety management... nebezpečí procesů (process hazard analysis, PHA). Mezi zahrnutá průmyslová odvětví patří především výroba hnojiv, potravinářské závody, závody na zpracování plynu a ropy, ropné rafinerie, petrochemické závody, závody na zpracování polymerů, papírenský průmysl... nepovšimnuta a neřešena. Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále... bezpečnostního rekordu NULA incidentů.klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnost RASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR... polymerů, papírenský průmysl, pneumatikářský průmysl a cukrovarnický průmysl. Tento výzkum pomůže při řešení nedostatků. Celková analýza všech průmyslových odvětví ukazuje, že je třeba klást větší důraz na tři kategorie, a to (1) modernizaci dokumentů a

 3. Nové technologie a BOZP

  Poslední aktualizace: 28.02.2022 - 13:09

  Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou uplatňované... prostředky Průmysl 4.0 je velmi aktuální a často diskutované téma. Publikace Nové technologie a BOZP přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Úvodem popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou

 4. Rizikové faktory pracovních systémů - část 2 Pracovní úrazovost

  Poslední aktualizace: 08.03.2002 - 12:00

  1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83 doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina... nejčastěji ke smrtelným pracovním úrazům. Odvětví ekonomické činnosti relativní ukazatel smrtelných úrazů 1993 1994 doprava, skladování a spoje 0,31 1,01 dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a... 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní končetina 1,22 zhmoždění 0,787 prům. skla a keramiky horní končetina 1,01 otevřená řezná rána 0,779 průmysl textilní horní končetina 1,36 otevřená řezná rána 0,724 zdravotnictví... dobývání nerostných surovin 0,33 0,67 zpracovatelský průmysl 0,4 0,65 zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 0,23 0,15 stavebnictví 0,14 0,18 nemovitosti, pronájem nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj... rána 4,876 vnitřní obchod horní končetina 4,65 otevřená řezná rána 3,069 stavební výroba horní končetina 2,99 zhmoždění 1,869 potravinářský průmysl horní končetina 2,75 otevřená řezná rána 1,83... doprava dolní končetina 2,21 zhmoždění 1,558 prům. elektrotechnický horní končetina 2,31 otevřená řezná rána 1,199 prům .dřevozpracující horní končetina 1,37 otevřená řezná rána 0,903 lesnictví dolní

 5. Projekt VUS4_02 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence

  Poslední aktualizace: 27.01.2022 - 13:04

  pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde... netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace

 6. Digitalizace změní trh práce

  Poslední aktualizace: 02.01.2018 - 17:21

  toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce, trh práce, digitalizace, technologie, kvalifikace, Práce 4.0, automatizace Abstract We live in a world...), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty.../53723/64358/658713/priloha001.pdf. [7]  Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Společnost 4.0: odpovědi na dotazy Úřadu vlády ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK... čekat zásadní změny. Jak bude trh práce vypadat, jaké profese budou zanikat a jaké budou nově vznikat a jak se na toto všechno vůbec připravit? To jsou otázky, které si klademe a na které bude článek zaměřen. Klíčová slova: průmysl, průmyslová revoluce... digitalizace na trh práce v ČR a EU [online]. Oddělení strategie a trendů Evropské unie (OSTEU), 2015 [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http://www.nsp.cz/download/03_Studie_dopad_digitalizace_na_trh_prace.pdf. [6]  Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. Praha... republiky. Pracovní skupina pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách, 2016. [8]  MAŘÍK, Vladimír …[et al.]. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Praha: Hospodářská komora ČR [cit. 2017-09-18]. Dostupný z: http

 7. Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0

  Poslední aktualizace: 15.09.2021 - 12:25

   stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains statistical data on occupational injuries and related incapacity for... for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využití exoskeletů, internetu... %) všech smrtelných pracovních úrazů v EU stala v odvětví stavebnictví, zatímco další nejvyšší podíl měl sektor dopravy a skladování (16,7 %), zpracovatelský průmysl (15,2 %) a zemědělství, lesnictví a rybolov (13,2 %). [7] Vážné pracovní úrazy byly... průmysl 4.0pracovní úrazypracovní neschopnost Abstrakt Článek pojednává o pracovní úrazovosti spojené s Průmyslem 4.0. Článek obsahuje statistická data pracovní úrazovosti a s tím související pracovní neschopnosti v České... neschopností přesahující tři kalendářní dny související se stroji a stabilními zařízeními. Klíčová slova: Průmysl 4.0, pracovní úrazy, pracovní neschopnost Abstract The article discusses work-related injuries associated with Industry 4.0. It contains... Accidents, Incapacity for Work Přijat k publikování / Received for publication 9. 6. 2021 Úvod Jako Průmysl 4.0 lze označit právě probíhající průmyslovou revoluci, která je dána současným trendem využívání nových technologií založených na digitalizaci

 8. Jaké dopady přinesou nové technologie a nové společenskoekonomické podmínky?

  Poslední aktualizace: 04.01.2018 - 09:51

  Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům... pracovníků vůči novým pracovním/technologickým procesům. Klíčová slova: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost... české ekonomice vytvářejí služby zejména ve finančním sektoru, dále průmysl, stavebnictví i zemědělství. Podíl průmyslu na HPH je v České republice nejvyšší z celé Evropské unie. Obr. 1: Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty (HPH) v běžných... Článek se zabývá převratnými technologickými změnami a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce... průmysl 4.0Práce 4.0digitální ekonomikadigitalizaceautomatizacečtvrtá průmyslová revolucepracovní podminkypracovní rizikasystém člověk - strojodpovědnostcharakter práce Abstrakt Článek se zabývá převratnými technologickými změnami... a novými podmínkami ve společnosti. Je zřejmé, že fenomén označovaný jako „Průmysl 4.0“ bude mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce. Změny povedou k novým principům organizace práce, ke změně role zaměstnance, ke změnám ve struktuře i... slova: průmysl 4.0, práce 4.0, digitální ekonomika, digitalizace, automatizace, čtvrtá průmyslová revoluce, pracovní podmínky, pracovní rizika, systém člověk – stroj/robot, odpovědnost, charakter práce Abstract The article deals with breakthrough

 9. SQAS pro zásilky nebezpečných věcí

  Poslední aktualizace: 04.01.2006 - 11:59

  9001 a pokrývá se svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá... svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá nejméně dva dny

 10. Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

  Poslední aktualizace: 09.01.2020 - 14:32

  vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7... vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+). ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail