Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2004

  Poslední aktualizace: 17.08.2005 - 12:12

  veřejné, sociální a osobní služby (O). Z grafu č. 3.1 je patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů... Dobývání nerostných surovin 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny... - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23... patrné, že největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I).   Zdroje smrtelných pracovních úrazů V grafu č. 4 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních... 10 14 11 15 18 D Zpracovatelský průmysl 58 58 53 42 29 E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4 8 4 5 14 F Stavebnictví 47... Rybolov, podniky pro chov ryb, služby - - - - - C Dobývání nerostných surovin 1,24 1,79 1,52 2,18 3,80 D Zpracovatelský průmysl 0,39 0,38 0,35 0,28 0,23

 2. Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004

  Poslední aktualizace: 14.04.2006 - 11:33

  15 113 782 129 010 4 465 4 767 178 607 227 529 Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388 Oděvní průmysl... Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535 Výroba vlákniny, papíru D 21 17 915 20 026 540 572... 28 362 Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350 Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143... 4 767 178 607 227 529 Textilní průmysl D 17 46 498 52 026 1 380 1 463 56 055 71 388 Oděvní průmysl, zpracování kožešin D 18 26 551 35 013 350 407 11 953... 15 278 Výroba usní a brašnářství D 19 9 393 10 968 157 170 5 912 7 541 Průmysl dřevařský (kromě nábytku) D 20 24 786 47 643 1 618 2 374 67 993 86 535... 362 Výroba nábytku, ostatní průmysl D 36 48 418 61 227 1 721 1 951 66 161 84 350 Zpracování druhotných surovin D 37 3 402 5 059 143 178 6 789 8 622 Výroba

 3. Otázky a odpovědi k nařízení REACH

  Poslední aktualizace: 08.06.2007 - 12:21

  Dokument s názvem "Otázky a odpovědi k nařízení REACH (leden 2007)" je překladem materiálu "Questions and Answers on REACH (January 2007)", který připravila Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl ve spolupráci s Generálním... s názvem "Otázky a odpovědi k nařízení REACH (leden 2007)" je překladem materiálu "Questions and Answers on REACH (January 2007)", který připravila Evropská komise (Generální ředitelství pro podniky a průmysl ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro

 4. REACH: Hledání křehké rovnováhy pokračuje

  Poslední aktualizace: 09.12.2005 - 09:58

   největších zrůdností, již Evropský parlament kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR“. V podobném tónu přizvukoval i Miroslav Ransdorf (KSČM), ale pak přiznal, že si myslí, že bylo dosaženo „složitého kompromisu, se kterým se dá žít... navazují. Podle L. Nováka se jedná zejména o farmaceutický, papírenský, textilní, elektrotechnický a automobilní průmysl. Naštěstí v diskusi nechybí také alespoň minimální vůle najít názorovou rovnováhu, protože REACH představuje normu, která by v... centrální databáze. Příznivci se budou zcela určitě snažit udržet přinejmenším podobu současného dokumentu. Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude chemický průmysl stát za sedm let implementace okolo 2,3 miliardy eur. Samotné podniky odhadují... kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR“. V podobném tónu přizvukoval i Miroslav Ransdorf (KSČM), ale pak přiznal, že si myslí, že bylo dosaženo „složitého kompromisu, se kterým se dá žít, byť obtížně“. Zároveň projevil obavy, že... farmaceutický, papírenský, textilní, elektrotechnický a automobilní průmysl. Naštěstí v diskusi nechybí také alespoň minimální vůle najít názorovou rovnováhu, protože REACH představuje normu, která by v konečném důsledku měla nejen udržet současný stav... snažit udržet přinejmenším podobu současného dokumentu. Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude chemický průmysl stát za sedm let implementace okolo 2,3 miliardy eur. Samotné podniky odhadují náklady dokonce až na 5,2 miliardy eur. Proti

 5. Čtvrtá průmyslová revoluce si žádá inovace ve vzdělávání

  Poslední aktualizace: 03.01.2018 - 09:09

  , která bude reflektovat zodpovědnější postoj celku i jednotlivců ke vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Tato stať zkouší hledat na předložené otázky odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace... změnu přístupu ke vzdělávání, vzhledem k jejich rychlosti často i několikrát za život. Doba, v níž právě žijeme, je označována jako čtvrtá průmyslová revoluce, v té souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0... Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na život v takové společnosti a na nové formy práce. Na změny tohoto druhu ve světě... odpovědi. Klíčová slova: revoluce průmyslová, práce, průmysl, vzdělávání, změny, inovace, síla pracovní, BOZP Abstract There is no doubt that the world of work is nowadays being influenced more than ever by rapid development of technologies. Will the... souvislosti jsou užívána i kratší jednodušší označení jako: Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 nebo také „čtvrtá průmyslová éra“ či „éra“ 4.0). Aktuálně probíhající průmyslová revoluce, která ve svém důsledku změní ekonomiku, staví před společnost nové skutečnosti a nové... výzvy. Vzdělávání musí reagovat na potřeby průmyslu a nových forem práce Průmysl 4.0 je založen na dramatickém vývoji nových technologií. Přináší nové formy práce a zásadně proměňuje svět kolem nás. Má měnit (nebo už mění) společnost jako celek, a na

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/06-07

  Poslední aktualizace: 09.08.2013 - 00:50

  priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s... Labem klade vzhledem ke svému výrobnímu zaměření značný důraz na prevenci požárů. Brzy po svém založení se na požární prevenci v tomto chemickém provozu začal podílet "podnikový" hasičský záchranný sbor.klíčová slova: hasiči - průmysl chemický - podniky... - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory práce v Trenčínském kraji v r... drevospracujúcom priemysleanotace: Detailní popis (příklad) hodnocení fyzické zátěže zaměstnance pracujícího s kulatinou v odvětví dřevozpracujícího průmyslu.klíčová slova: zátěž fyzická - hodnocení rizik - průmysl dřevozpracující MARKOVÁ, IVETA: Pracovné a... - průmysl chemický - podniky - prevence požární - ochrana požární   BauPortal - č. 3 (2013) SCHMITT, ROLAND - BEYRLEIN, ANDREAS: Zusammenarbeit der Schalungsindustrie mit grossen, mittteleren und kleineren Bauunternehmen /Spolupráce při procesu bednění s... - nemoci z povolání - zátěž fyzická - nemoci muskuloskeletální - průmysl sklářský - kontroloři - Slovensko PAVLÍK, JAROSLAV: Kontrola dodržiavania povinností revíznych tecnikov v Trenčianskom samospravnom krajianotace: Zjištění z kontrol provedených inspektory

 7. SQAS pro zásilky nebezpečných věcí

  Poslední aktualizace: 04.01.2006 - 11:59

  9001 a pokrývá se svým katalogem otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá... otázek všechny platné předpisy a principy managementu pro dopravní služby. U odesílatelů chemických komodit platí SQAS stále více jako vstupenka dopravce/poskytovatele služeb do činností pro chemický průmysl. Hodnocení trvá nejméně dva dny a je třeba

 8. Projekt 2011-3988/001-001 Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector (THESEIS)

  Poslední aktualizace: 08.03.2013 - 22:45

  slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační schůzky HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http...-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty KUHNOVÁ, Irena; HORÁČKOVÁ, Alena; MLEZIVOVÁ, Iveta. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - Část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných... specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum u cílové skupiny techniků odpadních vod a cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl... industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty, koordinační... vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty... cílové skupiny odborníků na odpadové hospodářství byl proveden v osmi zemích partnerství projektu THESEIS.Klíčová slova: vody odpadní, odpady, eko-průmysl, znalosti, dovednosti, průzkumy, Česká republika, Belgie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Německo, Finsko

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

  Poslední aktualizace: 12.03.2018 - 14:34

  vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl... v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední Die BG... vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika... prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level... tradičního typu.klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu... zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie

 10. Evropská unie plánuje sedmiletku

  Poslední aktualizace: 05.01.2007 - 17:29

  nové znalosti pro převratné aplikace a transformovat evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí... evropský průmysl založený na zdrojích na průmysl orientovaný na znalosti. Energie – klíčové výzkumné aktivity tohoto programu jsou především ve vytvoření obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 Životní prostředí včetně změn klimatu – výzkum

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail