Projekt THESEIS zahajuje

The project THESEIS begins

Alena Horáčková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek představuje nový mezinárodní projekt z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”.

Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací programy, eko-průmysl, BOZP, mezinárodní projekty

Abstract

This paper presents a new international project in the field of education in eco-industry called THESEIS (Training on the Health & Safety for Workers in the Industrial Sector Environmental). Its aim is to prepare, test and disseminate occupational safety and health educational program for employee in the industry focused on ecology, environment, waste management, so-called "environmental industry" or "eco-industry".

Keywords: education, educational programs, environmental industry, occupational safety and health, international projects

Ve dnech 17. a 18. ledna 2012 se konala v Bruselu zahajovací schůzka (tzv. kick-off meeting) členů týmu nového projektu programu Leonardo da Vinci zaměřeného na vzdělávání v oblasti eko-průmyslu. Tento nový projekt dostal název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) a bude probíhat až do třetí čtvrtiny roku 2013. Vedoucím projektu je firma SIGMA Consultants Ltd. se sídlem v řecké Soluni. Celkem se k projektu připojilo 12 partnerů z 8 zemí (Řecko, Belgie, Švédsko, Finsko, Německo, Česká republika, Polsko, Bulharsko). Konkrétně to jsou:

 • Sigma Consultants Ltd., Řecko,
 • Federation of Industrie of Nothern Greece (FING), Řecko,
 • Helenic Institute for Occupational Health & Safety, Řecko,
 • Prevent, Institute for Occupational Safety and Health, Belgie,
 • Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) GmbH, Německo,
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Česká republika,
 • Finnish Institute of Occcupational Health, Finsko,
 • The Swedish TelePedagogic Knowledge Centre (STPKC), Švédsko,
 • Ïnstytut Ochrony Srodowiska-panstwovy Institut Badawczy, Polsko,
 • Umweltcluster Bayern, Německo,
 • SYNTHOS Kralupy a.s., Česká republika,
 • Regional Development Foundation (RDF), Bulharsko.

Cílem projektu je ve spolupráci uvedených partnerů připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Jedná se o nové expandující odvětví zaměřené na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci pracující v tomto odvětví by měli mít přiměřené znalosti a dovednosti pro řešení specifických rizik vyplývajících z jejich činnosti.

Eko-průmysl zahrnuje provoz a služby související s nakládáním s pevnými odpady, recyklaci, čištění odpadních vod, znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod apod. Podle nejnovějších studií (ECORYS 2009) činí přímá zaměstnanost v tomto odvětví více než 2,5 milionu osob zaměstnaných na plný úvazek. Eko-průmysl má ve světě konkurenční výhodu, a to zejména z toho důvodu, že byl dříve než jiná odvětví konfrontován s negativními důsledky znečištění životního prostředí. Kromě toho má též velký potenciál přispět k dosažení cílů lisabonské smlouvy pro růst zaměstnanosti. Eko-průmysl trpí však kromě jiného zejména nedostatkem zprostředkování a vytváření nových znalostí, dovedností a schopností svých pracovníků, zejména kvůli neustále se zvyšující úrovni technického vývoje v tomto odvětví. Také nová legislativa a zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku nebezpečných látek, kvalitu vodních zdrojů, kontaminované lokality, znečištěný vzduch apod. zvyšuje potřebu zlepšit kompetence pracovníků v eko-průmyslu. Proto se projekt THESEIS zaměří na vytvoření odpovídajícího vzdělávání pro odborníky zde zaměstnané.

Nutnost vytvoření nového vzdělávacího programu vyplývá ze skutečnosti, že tak, jak odhalují i průzkumy v zúčastněných zemích a je uvedeno v publikacích různých organizací EU, nezahrnují školicí materiály ani vzdělávací programy konkrétní zaměření na eko-průmysl, jeho nové technologie a nově vznikající požadavky. THESEIS by měl proto řešit výše uvedené nedostatky vytvořením společného odborného vzdělávacího modulu založeného na vzájemné výukové strategii a integraci interaktivního on-line designu, který bude zpracováván na tzv. „Virtual Community Platform“, tedy společné virtuální platformě všech na tomto projektu spolupracujících organizací. Více se o programu THESEIS lze dozvědět na jeho oficiálních stránkách www.theseis-training.eu.

Vzorová citace

HORAČKOVÁ, Alena. Projekt THESEIS zahajuje. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/projekt-theseis-horackova.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail