Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nanotechnologie využívající nanomateriály

  Poslední aktualizace: 20.04.2022 - 14:22

   vysokou mírou účinnosti hojně využívanou v opalovacích krémech. V kosmetických produktech jsou NMs také jako nosiče a pigmenty (Mihranyan et al. 2012). Textilní průmysl Aplikace NMs umožnuje vytvářet textilie s unikátními vlastnostmi: antibakteriální... laserech, velkokapacitních úschovnách dat či jednoelektronových transistorech (Yu et Meyyappan 2006). Chemický průmysl NMs mohou zlepšit funkčnost a vlastnosti prakticky všech tříd materiálů. Stavebnictví Ve stavebnictví se NMs uplatňují při

 2. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2006

  Poslední aktualizace: 07.06.2007 - 13:18

  v Zemědělství, lesní hospodářství (A), Zpracovatelský průmysl (D) a Dobývání nerostných surovin (C). V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárůst byl zaznamenán v Zemědělství, lesní... grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I). Ve Stavebnictví (F) a Dopravě, skladování a spojích (I) došlo v roce 2006 ke vzrůstu počtu... došlo při dopravních nehodách. Nejrizikovějšími odvětvími u žen je zemědělství zpracovatelský průmysl, pohostinství a ubytování a obchod.   Do roku 2003 klesal absolutní počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců (do 18 let), zejména díky

 3. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/10

  Poslední aktualizace: 09.11.2018 - 09:39

  jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života německé společnosti, pokud chce člověk... pochopit, co znamená digitální transformace, musíte jít do Silicon Valley, digitalizace je především otázkou technologie).klíčová slova: vedení lidí - manažeři - pracovníci vedoucí - transformace - digitalizace - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du... význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž šance na uvedení nového léku na trh je 1 ku 5... nových modelů vedení. Autor podrobně rozebírá jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života... - průmysl 4.0 - mýty   Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018) GUICHARD, ROMAIN - ROMERO-HARIOT, ANITA - DUBERNET, FRANCOIS: Chantiers de désamiantage sous confinement / Místa odstraňování azbestu v uzavřeném prostoru: vliv větrání na prašnostanotace... bezpečnostanotace: S ohledem na svůj zásadní význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž

 4. První ročník konference Nanocon 2009

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 17:16

  nanočásticím i nanočásticím, které vznikají jako vedlejší produktu řady lidských činností (spalovny, automobilový průmysl, atd.) a vyskytují se nejen v pracovním ovzduší. V přednášce byly zmíněny především respirační a kardiovaskulární problémy, ale i rizika... zdravotní rizika spojená s expozicí uměle vyrobeným nanočásticím i nanočásticím, které vznikají jako vedlejší produktu řady lidských činností (spalovny, automobilový průmysl, atd.) a vyskytují se nejen v pracovním ovzduší. V přednášce byly zmíněny především

 5. Bezpečnost při nakládání s gumovým prachem, pneumatikami a jejich recyklací

  Poslední aktualizace: 18.01.2022 - 11:18

  prach. Pneumatikářský průmysl je zvyklý na vysoké standardy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jde o jednu ze základních podmínek fungování sektoru, aby se eliminovala rizika iniciace požáru nebo dokonce výbuchu.   Testování pneumatik Cílem... použitelné. Charakter hořlavých a výbušných prachů a jejich bezpečnostní parametry závisí vždy na konkrétní aplikaci, výrobní či provozní technologii a na způsobu, jak je s materiálem manipulováno (skladování, obrábění kovů, energetika, průmysl zpracování dřeva..., průmysl plastů a pryže, zpracování odpadů apod.). Nejspolehlivější a nejjednoznačnější způsob, jak získat adekvátní informace o výbušnosti a hořlavosti daného prachu, je odběr vzorku z konkrétní aplikace, resp. technologie. Následně je nutné

 6. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/3

  Poslední aktualizace: 09.04.2018 - 12:26

  : průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and occupational risk assessment for small animal... Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové těžební divize. Nové pravidlo požadovalo, aby... prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podnikySLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré... pro dlouhou pracovní směnu).klíčová slova: průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek   Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) MACEDO, ANGELA C.: Work environment and... průmyslu prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA)anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové... digitalizace a o tom, jak se nové technologie prosazují v praxi.klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podniky SLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý softwareanotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o

 7. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/6

  Poslední aktualizace: 10.07.2019 - 19:36

  během jedné sezony. Kenneth je navíc nejsilnějším cyklonem, jaký kdy byl na tomto území zaznamenán.klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - povodněSTEINZ, MIROSLAV: Ochrana obyvatel v okolí chemických provozůanotace: Moderní průmysl nebo i... dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém množství, že by pro nás mohly... být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevenceKOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující zdroje požární vody v České...: Moderní průmysl nebo i dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém... množství, že by pro nás mohly být v případě úniku nebezpečné.klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevence KOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující..., účast, přijetí; zvážení software 4.0 a zpracování dat.klíčová slova: digitalizace - transformace - průmysl 4.0 - společnost - práce 4.0 - technologie - software - BOZP - odborníci BOZP Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019) KERANDUEVEN, KAREN

 8. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

  Poslední aktualizace: 05.01.2017 - 13:10

  vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobkyRANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a....: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě... nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016)SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání... kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky RANČÁK, J. - SOUČEK.... - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativaanotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského... chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa   Chemické listy - č. 12 (2016) SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a

 9. Pracovní úrazy u elektrických zařízení

  Poslední aktualizace: 08.09.2011 - 12:57

  se vyskytují i u nízkého napětí. Podíl pracovních úrazů elektrickým proudem dle odvětví, charakteru činnosti: stavebně-montážní činnosti                    27 % zpracovatelský průmysl, výroba              22 % výroba kovů a minerárních výrobků... napětí. Podíl pracovních úrazů elektrickým proudem dle odvětví, charakteru činnosti: stavebně-montážní činnosti                    27 % zpracovatelský průmysl, výroba              22 % výroba kovů a minerárních výrobků       10 % stravování

 10. Kouření v pracovním prostředí aneb kam míří společnost…nejen ta naše

  Poslední aktualizace: 12.08.2005 - 14:22

  nekuřáckého prostředí. Tabákový průmysl však dostal po zveřejnění této studie organizaci EPA před soud s tvrzením, že záměrně používala pouze data, která se jí hodila a záměrně tím překrucovala výsledky ve svůj prospěch. Soud dal tabákovému průmyslu zčásti za... prostředí do skupiny A karcinogenů, který způsobuje u nekuřáků závažné choroby, vedoucí k úmrtí ( viz. bod č. 8 v horní části textu). Zdálo by se, skvělý důvod k zavedení absolutního nekuřáckého prostředí. Tabákový průmysl však dostal po zveřejnění této

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail