Pracovní úrazovost v České republice v roce 2006

V roce 2006 pokračoval trend vývoje pracovní úrazovosti z předchozích dvou let 2004 a 2005. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2006 opět vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti.

Úvod

Úvod

V roce 2006 pokračoval trend vývoje pracovní úrazovosti z předchozích dvou let 2004 a 2005.
Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2006 opět vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2005 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly.
V roce 2006 bylo statisticky vykázáno 152 smrtelných pracovních úrazů, což je o 12 případů méně než v roce 2005. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 zaměstnanců se meziročně snížila o 8 %.

Pozitivní vývoj smrtelné pracovní úrazovosti byl zejména ovlivněn příznivým vývojem v odvětví dobývání nerostných surovin, kde nadto nedošlo v roce 2006 k žádné vážné důlní nehodě. Příznivý vývoj byl také zaznamenán v zemědělství a myslivosti. Na druhé straně byl zaznamenán výrazný nárůst smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví. V odvětví rybolovu, kde ke smrtelným pracovním úrazů dlouhodobě nedochází, byly zaznamenány dva případy (dopravní nehoda). Počet smrtelných pracovních úrazů výrazně klesl zejména u úrazů vzniklých v souvislosti s motorovými silničními dopravními prostředky a průmyslovými škodlivinami; naopak vzrostl v souvislosti s kotli, nádobami a vedením pod tlakem.
Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností vzrostl proti roku 2005 o 0,3 % a četnost těchto pracovních úrazů zaznamenala proti roku 2005 mírný pokles. Vzrůst ostatních relativních ukazatelů byl způsoben především pokračujícím vzrůstem průměrné doby pracovní neschopnosti na hodnotu 45,8 kalendářních dnů na jeden případ. Zvýšil se proto průměrný stav práce neschopných (o 1,7 %) a průměrné procento pracovní neschopnosti (o 0,4 %).

Počet zaměstnanců vzrostl meziročně o více než 54 000, tj. o 1,2 %. Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se tedy v roce 2006 různým způsobem promítly trendy hospodářského oživení,  pokračující technický vývoj a kontrolní činnost inspekce práce.

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2006 skupina „Materiál, břemena a předměty“ (40 %). U smrtelných pracovních úrazů to byly motorové silniční dopravní prostředky (30 %).
Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2006 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (72 %). U smrtelných pracovních úrazů bylo nejčastější příčinou nedodržení stanoveného pracovního postupu (40 případů) a nedodržení právních a ostatních předpisů BOZP zraněným zaměstnancem (26 případů).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail