Velikost bezpečnostních tabulek

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Existuje v české normotvorbě norma, která se zabývá velikostí bezpečnostních tabulek?

Neexistuje. Bezpečnostní značky upravují pouze dva předpisy, a to ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb. platí, že na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.  Základní zásada nařízení vlády je, že značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. Žádným obecně závazným právním předpisem nelze stanovit, že ty a ty značky nebo tabulky musí být velikosti „x cm krát x cm“. Jiné velikosti je samozřejmě bezpečnostní značka na laserovém pravítku a jiné velikosti je bezpečnostní značka umístněná na jeřábu. Pro obě však platí zásada, že musí snadno rozpoznatelné a že jejich posláním je zabránit riziku. To souvisí s otázkou prevence rizik. Zaměstnavatel si proto musí vyhodnotit, pro koho je bezpečnostní značka určena, a z jaké vzdálenosti má být viditelná a tomu samozřejmě musí přizpůsobit její velikost.

Autor článku: 

Komentáře

Trocha praxe nikoho nezabije...

03.12.2007 - 17:08 Petr Markl
<P>Vážený tazateli,</P> <P>podívejte se do následujících norem:</P> <P>ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (995,- Kč)<BR>ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech (538,- Kč).</P> <P>Není to úplně levná záležitost, ale pro praxi se vyplatí mít tyto normy k dispozici. Koupíte je viz <A href="http://www.cni.cz">www.cni.cz</A> .</P> <P>Zaslechl jsem, že je někde na internetu i volně ke stažení nějaký program na vytváření tabulek. To vše jen usnaďňuje, můžete-li svůj návrh dostat na nějakého trvanlivého tvaru.</P> <P>Jinak platí slova paní Dandové. Tabulky musí být vhodné pro konkrétní účel použití s ohledem na vzdálenost a směr, z jakého je záměrem, aby byly viditelné. Dobrou praxí bývá zhotovení panelu s nadpisem "V tomto prostoru platí:" a pod ním vyobrazení všech tabulek, jejichž&nbsp;respektování v daném&nbsp;prostoru požadujeme. Často to bývá k vidění u vstupů, vjezdů na větší staveniště apod.</P> <P>Ještě, tuším, existuje nějaká norma na požární značky, ale tu si teď z hlavy nějak nemohu vycucat.</P> <P>Tolik k tabulkám</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Požární značky

04.12.2007 - 09:42 Heřman Riedel
<P>S výše uvedeným souhlasím. Pouze doplňuji zmíněnou normu na požární značky - je to ČSN 018013 Požární tabulky a je z roku 1964. Na stránkách CNI jsem ověřil, že je platná, vyšly i nějaké změny.</P> <P>Heřman Riedel</P>

Doplnění k ČSN ISO 3864

04.12.2007 - 15:21 Ludovít Müller
<P>&nbsp;Normy jsou sice drahé jak&nbsp;uvádí kolega Markl, ale skutečně v ČSN ISO 3864 je v článku 10&nbsp;&nbsp;uveden vzorec pro výpočet plochy bezp. tabulky s ohledem na vzdálenost ze které je bezp. značka ještě čitelná.</P> <P>Muller Ludovít</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail