Barevné značení schodišť

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Navrhl jsem ocelové přístupové schodiště odpovídající příslušné normě ČSN 73 4130 (2010). Jeho stupně jsou ocelová korýtka výšky cca 60 mm vyplněná betonem a pokrytá dlažbou. Dlaždice jsou z estetických důvodů jiného barevného odstínu, než je nátěr ocelové konstrukce schodiště včetně ocelových korýtek. Článek 9.1.15. normy ČSN 73 4130 požaduje kontrastní označení povrchu nástupního a výstupního stupně, dále cituji: "po celé jejich ploše, popř. pruhem, širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupně. Kontrastní optické označení povrchu podstupnic je nepřípustné. Tento požadavek se týká i vyrovnávacích stupňů." Vyplývá z tohoto článku, že barevný odstín dlažby na všech schodišťových stupních a podestách musí být stejný jako nátěr všech ocelových korýtek schodiště?  

V bodě 5.10 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je stanoveno, že: „Ve stavbách pro výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy“. Definování tohoto požadavku není doprovázeno žádným konkrétním odkazem na technickou normu. Vámi zmiňovaná norma ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky je tak v oblasti bezpečnosti práce doporučenou normou, kterou je sice vhodné akceptovat, nicméně rozhodující jsou požadavky právních předpisů.

Z logiky ustanovení právních předpisů o označování podlah a jiných komunikačních ploch, s přihlédnutím k požadavkům na zvýraznění překážek cest, zvýšených míst, nebezpečných okrajů lze dovozovat i výklad požadavku uvedeného v čl. 9.1.15 normy ČSN 73 4130. Lze se odůvodněně domnívat, že požadavek „Kontrastní optické značení povrchu podstupnic je nepřípustné“ výslovně zakazuje užití reflexních a jiných optických zvýraznění těchto částí schodišťových stupňů, neboť by byly viditelné jen z určité perspektivy a nesplňovaly tak požadovaný bezpečnostní aspekt. Požadavek však nezakazuje jiné odstínové či barevné provedení podstupnic, jen zdůrazňuje, že takovéto řešení nemůže být a nebude akceptováno jako splnění požadavku na kontrastní označení povrchu nástupního a výstupního stupně (či všech stupňů).

Autor článku: 

Komentáře

barevné značení schodiˇštových stupňů

08.07.2019 - 13:33 Petr Des
Dobrý den, dovolím si poznámku k odpovědi. Ano, souhlasím s tím, že NV101/2005 udává konkrétní prostory s potřebou barevného rozlišení. Je ale otázkou, zda má smyls, aby pak po uvedení do provozu přišel bezpečák daného objektu a vyhodnotil riziko, stanovil opatření a údržbáři tram nastříkají "barevné pruhy". Pak je efekt návrhu pryč. Mimo to, stavby mají být v první řadě navrhované jako bezpečné na což mnohdy projektanti a architekti rádi zapomínají. S tím souvisí účel dané stavby, který z dotazu není patrný, ale odkázal bych na NV 398/2009. Je-li tedy stavba volně přístupná nebo tam lze očekávat, že se tam mohou vyskytovat osoby se zrakovým postižením, které řeší výše zmíněná vyhláška (úřady, nemocnice, veřejná schodiště....), pak by měly být stupně barevně rozlišeny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail