Údaje o únicích a přenosech znečišťujících látek za rok 2010

Zdroj: 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci z CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo k 30.9.2011 údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za ohlašovací rok 2010.

Na webových stránkách integrovaného registru znečišťování (IRZ) jsou zveřejněny údaje ohlášené do IRZ za ohlašovací rok 2010. Zveřejněné údaje představují informace o únicích a přenosech znečišťujících látek a o přenosech množství nebezpečného a ostatního odpadu předávaného k odstranění nebo využití mimo provozovnu.

Za ohlašovací rok 2010 ohlásilo údaje o únicích a přenosech znečišťujících látek do IRZ 1 651 provozoven, což je o 144 provozoven víc, než v předchozím ohlašovacím roce. Co se týče jednotlivých složek životního prostředí, v únicích do ovzduší bylo 979 provozovnami ohlášeno celkem 40 znečišťujících látek. Nejčastěji ohlašovanou látkou, stejně jako v předchozích letech, byl amoniak, který ohlásilo více než 500 provozovatelů.

V únicích do vody ohlásilo 104 provozoven celkem 39 látek a úniky 12 látek do půdy ohlásilo 13 provozoven. Mezi nejčastěji ohlašované látky v únicích do vody za rok 2010 patří celkový dusík a celkový fosfor. V únicích do půdy byly ohlášené zejména těžké kovy jako například arsen, měď a olovo.

Podobně jako v předchozích letech i za rok 2010 byl zaznamenán vysoký počet provozoven ohlašujících přenosy látek v odpadech (758 provozovatelů). Ze 44 látek ohlášených v přenosech v odpadech byla vysoká četnost ohlašování zaznamenána u látek celkový fosfor, arsen, kadmium, měď a chrom.

V přenosech v odpadních vodách poskytlo 77 provozoven údaje o 32 látkách. Mezi nejčastěji ohlašované látky v přenosech v odpadních vodách patří těžké kovy (např. zinek a sloučeniny). Dále pak halogenované organické sloučeniny (jako AOX), fluoridy (jako celkové F), celkový organický uhlík (TOC) nebo celkový dusík a celkový fosfor.

Největší nárůst počtu provozoven v porovnání s předchozím ohlašovacím rokem byl zaznamenán u přenosů látek v odpadech (o 84 provozoven) a u úniků do ovzduší (o 61 provozoven).

Největší skupinu ohlašovatelů tvoří Ti, kteří ohlašovali přenosy množství odpadů – nebezpečného a ostatního. Vysoký nárůst počtu ohlašujících subjektů byl zaznamenán u ohlašování přenosů množství odpadů, které ohlásilo celkem 3 818 provozoven, co je o 800 provozoven víc než v předchozím ohlašovacím roce. 1 473 provozoven ohlásilo přenosy množství ostatních odpadů, což je v porovnání s ohlašovacím rokem 2009 nárůst téměř o 400 provozoven.

Údaje o znečištění životního prostředí v ČR jsou k dispozici na internetových stránkách registru zde.

Prostřednictvím vyhledávácí aplikace mají uživatelé možnost hledat v údajích za všech sedm ohlašovacích let (2004 – 2010). IRZ tak představuje komplexní zdroj informací o znečišťování životního prostředí v České republice.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail