Snížení počtu pracovních úrazů do roku 2012 o 25% – nová strategie Evropské unie

Dnes bylo přijato Evropskou komisí plnění "pětiletky" v oblasti bezpečnosti práce. Mělo by mít za následek snížení počtu pracovních úrazů o 25 %.

Počet výskytů nemocí z povolání a pracovních úrazů by měl být v EU snížen o čtvrtinu na základě nové pětileté strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla dnes přijata Komisí. Tato strategie navazuje na skutečnost, že mezi lety 2002 a 2004 došlo k 17% poklesu v počtu smrtelných úrazů a 20% poklesu v počtu úrazů vedoucích k nepřítomnosti na pracovišti v trvání tří a více dnů. Nicméně tento pokrok zůstává nevyvážený, vezmeme-li v úvahu různé státy, odvětví, podniky a kategorie zaměstnanců.

Změny v pracovním životě vedou k novým rizikům na pracovišti a četnost výskytů některých nemocí z povolání se zvyšuje. „Nemoci z povolání a pracovní úrazy zatěžují v zemích EU významným způsobem jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Každoročně dochází ke 4 milionům pracovních úrazů, které pro evropské hospodářství představují významné ekonomické náklady. Značnou část těchto nákladů nesou systémy sociálního zabezpečení a veřejné finance“, řekl Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců je základním kamenem agendy EU pro růst a zaměstnanost. Tím, že zvýšíme produktivitu a kvalitu práce, podpoříme růst a konkurenceschopnost Evropy.“

Přestože se v posledních pěti letech dosáhlo významného pokroku, stále existuje velký prostor pro zlepšování. Náklady způsobené pracovními úrazy a nemocemi nenesou všichni zúčastnění rovnoměrně. Evropští zaměstnanci přicházejí ročně přibližně o jednu miliardu euro z důvodu nepřítomnosti na pracovišti. Zaměstnavatelé nesou náklady spojené s nemocenskou, nahrazováním nepřítomných pracovníků a snížením produktivity – mnohé z těchto nákladů nejsou kryty pojištěním. To se týká zejména malých a středních podniků, ve kterých dochází k 82 % všech pracovních úrazů a 90 % smrtelných úrazů.

Většímu než průměrnému riziku pracovních úrazů jsou vystaveni pracovníci ve stavebnictví, zemědělství, dopravě a zdravotnictví. Zároveň jsou zvětšenému riziku vystaveni mladí pracovníci, pracovníci ze zahraničí, staří pracovníci a pracovníci s nezajištěnými pracovními podmínkami. Zvyšuje se výskyt specifických chorob včetně onemocnění pohybového aparátu – jako například bolestí zad, zranění kloubů a syndromu z opakovaného přetížení – a chorob způsobených psychickým vypětím.

Nová strategie na roky 2007 – 2012 si klade za cíl dosáhnout celkového snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání o 25 %. Stanoví řadu opatření na evropské a vnitrostátní úrovni v těchto hlavních oblastech: Zlepšení a zjednodušení stávající legislativy a zlepšení jejího provádění v praxi pomocí nezávazných nástrojů, jako například výměnou osvědčených postupů, informačními kampaněmi a školením. Stanovení a praktické provádění národních strategií přizpůsobených specifickým podmínkám v každém členském státě. Tyto strategie by se měly zaměřit na oblasti a podniky s největšími problémy a určit národní cíle pro snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zohlednění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ostatních oblastech zahrnutých v národních a evropských politikách (vzdělávání, veřejné zdraví, výzkum) a nalézání nových oblastí součinnosti. Lepší identifikace a posuzování možných nových rizik posílením výzkumu, výměny znalostí a uplatňování výsledků v praxi.

 

 

Komentáře

další pětiletka ...

27.02.2007 - 09:42 brumla
Není nad to si plánovat co o kolik snížíme nebo zvýšíme ...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail