Školení první pomoci jako součást jiných kurzů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Pracuji jako lektorka první pomoci ve vzdělávací instituci, která má akreditované různé kurzy a semináře z oblasti první pomoci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogové absolvují semináře a kurzy a získají osvědčení o absolvování akreditovaného programu. Lze absolvováním těchto seminářů/kurzů splnit zákonnou povinnost školení první pomoci v rámci BOZP? V rámci školení získají pedagogové znalosti a praktické dovednosti z oblastí první pomoci, které se přímo týkají jejich pracovní náplně. Ředitelé vzdělávacích zařízení by rádi využili možnosti spojit školení BOZP s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejících z ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění vyškolení zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci je zaměstnavateli uloženo ustanovením § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.") a školení musí být provedeno v rozsahu odpovídajícím rizikům. Není v rozporu s právními předpisy, aby školení bylo provedeno externím školitelem.

Nicméně vzhledem ktomu, že externí školitelé první pomoci nemusí mít dostatečné informace o konkrétním pracovním prostředí a pracovních podmínkách zaměstnanců u daného zaměstnavatele, je v takovém případě účelná spolupráce poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele s externím školitelem, aby školení bylo zaměřeno nejen na poskytování základní první pomoci, ale i na první pomoc související s výskytem konkrétních rizikových faktorů na pracovištích.

Autor článku: 

Komentáře

Praktická zkušenost s tématy první pomoci pro školství

30.01.2017 - 15:50 Šárka Nováková
Ze své praxe při školení první pomoci jak přímo na pracovišti - pro učitelský sbor, tak občas pro skupinu pedagogů z různých škol pro vzdělávací agenturu potvrzuji, že tematika je skutečnosti zcela totožná. Tedy snad vyjma praktické výuky na středních školách, tam se skutečně mohou vyskytovat některá zcela specifická "neškolská" rizika. Ale případné rozdílné potřeby (spíš na úrovni dotazů než přímo témat) se vyskytují i v rámci jedné školy (jiné věci zajímají tělocvikáře a jiné češtináře; někdy jsou první a druhý stupeň v jiné budově; i když je ve škole např. dítě s epilepsií, tak ho učí jen někteří kantoři, které toto téma pak zajímá mnohem víc apod.). Snad jediný rozdíl i pro ZŠ je ten, že při školení v rámci pracoviště si všichni mohou ověřit formální postup při úrazu (kdo volá rodičům, co se kam píše). Na druhou stranu ve skupině z různých škol se zase mohou inspirovat dobrou praxí odjinud.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail