Šířka žlutých a černých pruhů na spodní části lamelových vrat

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jaká má být šířka žlutých a černých pruhů na spodní části lamelových vrat ( vrata se zvedají svisle ). Zhotovitel nám nalepil žlutočerné pruhy o š.3 cm a výšce 8 cm. V jaké normě je tato problematika řešena? V příslušných zákonech není šířka pruhů zmíněna. Dále, musí být pruhování i na svislých částech vrat?

Odpověď na Vaši otázku dává nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Toto nařízení vlády totiž nahradilo  československé státní normy z této oblasti (zejména ČSN ISO 3864 (01 8010) a dále ČSN 01 8011, 01 8012, 35 9803 a 35 9802) které pozbyly k 31. 12. 1999 právní závaznosti a uvedlo naši legislativu v této oblasti do souladu s právem zemí Evropské unie, konkrétně s požadavky individuální směrnice č. 92/85/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky při práci.
Podle ustanovení § 3 odst. 5 tohoto nařízení vlády platí, že značky  označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. Dokonce v příloze tohoto nařízení vlády pod bodem 2 je obrázek jakým způsobem má tato značka vypadat.
Výška bezpečnostního značení  není žádným předpisem přesně stanovena. Podle ustanovení § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., pouze platí, že rozměry značky musí odpovídat  velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a  požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání. Musí se proto přihlédnout k výšce celých vrat a k jejich umístění, tzn. např. z jaké vzdálenosti jsou viditelné apod..
Jinak samozřejmě pro konstrukci a bezpečnost vrat platí obecné ustanovení § 15 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, které také v odstavci 7 stanoví, že okraje sklopných a samočinně ovládaných křídlových vrat musí být opatřeny bezpečnostním označením.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail