Spotřebiteli, označení CE Ti není určeno…!

Spotřebitel očekává, že označení CE na výrobku má význam ověřené kvality nebo bezpečnosti. Cílem článku je upozornit spotřebitele na to, že jejich očekávání je mylné, že označení CE pro ně vůbec nic neznamená.

Poznámka k příspěvku Ing. Milana Pražáka: Vnitřní trh EU – Nová opatření pro zlepšení fungování volného pohybu zboží (2/07 JABEKO)

Díky za uvedený článek, který doufám, bude jen jedním z dalších v diskusi ohledně „balíčku“ opatření pro zlepšení fungování jednotného vnitřního trhu EU, konkrétně volného pohybu zboží. Věřím, že tato diskuse bude probíhat ještě v rámci schvalování v Radě a Evropském parlamentu a tedy přispěje při finalizaci nového legislativního rámce, zejména ale v procesu implementace v ČR. Může se jevit, že Česko je v určité výhodě, když některá nově zaváděná opatření již u nás jsou horizontálně legislativně upravena (zejména zákonem č, 22/1997 Sb.), a to může vést l závěru, že uplatňování nových opatření pro nás bude procházka růžovým sadem. To by byl ovšem značný sebeklam. Bude mnoho co činit a proto i věřím, že zde bude hodně k čemu se vyjadřovat.

Dnes se chci dotknout ve vztahu k tématu jen jedné v podstatě nenápadné věty v předmětném příspěvku Ing. Pražáka. Ta věta zní „Úloha označení CE je jednoduchá: dává najevo výkonným orgánům i spotřebitelům, že výrobce deklaruje, že uplatnil veškeré příslušné směrnice ES.“

S tím v zásadě nelze než souhlasit. Značka je viditelně umístěna na výrobku, proto může být informací každému, kdo výrobek vezme do ruky. Přesto tato nevinná věta vyvolala potřebu sepsat tuto poznámku, z obavy možné chybné interpretace.

Je totiž zřejmé, že konečnému uživateli, zejména je-li jím „obyčejný“ spotřebitel, je informace, kterou totiž označení CE sděluje, více-méně k ničemu. Ví snad spotřebitel, o jaké „příslušné směrnice EU“ se jedná a co je jejich obsahem? Jaký tedy má pro něj, spotřebitele, přínos sdělení, že výrobce „uplatnil“ veškeré příslušné směrnice ES? Znamená to, že výrobek je kvalitní? Nikoliv – kvalita jako taková je ostatně jen ve výjimečných případech předmětem regulace. Že je bezpečný? Bohužel, také nikoliv: Každý výrobek uvedený na trh EU musí být pod odpovědností výrobce, potažmo dovozce ze třetí země, bezpečný. Žádnou značkou, rozuměj závaznou, to není deklarováno, a už vůbec nikoliv pomocí označení CE. Svým „obsahem“, totiž že výrobce takto deklaruje shodu se základními požadavky stanovených v příslušných směrnicích, tato značka rozhodně nikomu nesděluje, že výrobek je bezpečný. To je přitom jediné poselství, které by spotřebitele jistě zajímalo. A protože takové očekávání označení CE nesplňuje, musíme zas a znovu opakovat a vysvětlovat, že označení CE není spotřebitelům určeno a nic jim tedy nesděluje

„Zmatek“ kolem označení CE provokuje ANEC (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci) a některé národní spotřebitelské organizace k vedení kampaně, aby značka CE byla odstraněna z viditelného označení výrobků a byla uváděna „skrytě“ jen v průvodní dokumentaci k výrobku. Argumentují, že výroba a obchod zneužívají mylné chápání označení CE spotřebitele, neboť ti mu často přisuzují , byť většinou blíže neurčený, význam „ověřené kvality anebo bezpečnosti“.

Byť postoj zmíněných spotřebitelských organizací má svojí logiku, autor této poznámky toto stanovisko nesdílí, ani nepodporuje. Důvody k tomu jdou nad rámec rozsahu této poznámky. Co však s daným problémem, lze ho vůbec nějak řešit? Vysvětlit znovu a lépe spotřebiteli podstatu obsahu označení CE? K tomu se totiž nyní chystá ve své kampani Evropská komise. Za desítky milionů bude vysvětlovat v zásadě nevysvětlitelné.

Možná je lépe říci krátce a jednoznačně: Spotřebiteli, označení CE na výrobku si nevšímej, nic pro Tebe neznamená, značka Ti není určena…!

DUPAL, Libor. Spotřebiteli, označení CE Ti není určeno…!. JABEKO, 2007, č. 3/2007, s.19.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail