Problémy s certifikátem CE

Zdroj: 
Každoročně se v Evropě prodá různé zboží v hodnotě přes 1,5 bilionu eur a každý výrobek, od hraček až po varné konvice, musí mít předepsanou certifikační značkou CE. Tento certifikát by měl zaručovat spotřebiteli jistotu, že se jedná o výrobek, který odpovídá platným evropským směrnicím o jeho bezpečnosti. Poslední vývoj však ukázal, že tomu tak být nemusí.

Každoročně se v Evropě prodá různé zboží v hodnotě přes 1,5 bilionu eur a každý výrobek, od hraček až po varné konvice, musí mít předepsanou certifikační značkou CE. Tento certifikát by měl zaručovat spotřebiteli jistotu, že se jedná o výrobek, který odpovídá platným evropským směrnicím o jeho bezpečnosti. Poslední vývoj však ukázal, že tomu tak být nemusí.

Česká obchodní inspekce v loňském roce objevila na tuzemském trhu několik desítek výrobků, které byly klamavě označeny shodou s evropskými normami CE, aniž by potřebnou shodu měly. Podle vyjádření tiskové mluvčí České obchodní inspekce Miloslavy Fléglové se jednalo o 115 výrobků. Příčiny je možné hledat v oblasti metodiky ověřování shody výrobků, tedy zda odpovídají předepsaným evropským normám, a způsobu tvorby a implementace evropských právních norem do norem a předpisů národních.

V oblasti metodiky ověřování shody jde především o činnosti zkušeben. Aby mohl být výrobek certifikován jako bezpečný a mohl být tzv. umístěn na trh, je stanoveno, že jeho technické parametry musí prověřit nezávislá soukromá společnost. Tou může být pouze autorizovaný subjekt. V České republice například tento statut žadatelům uděluje v podobě certifikátu autorizované osoby (AO) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Autorizované společnosti v jednotlivých evropských zemích však vyvíjejí činnosti na komerčním základě a pohybují se v silně konkurenčním prostředí. Proto některé z nich v zájmu úspory finančních prostředků určité činnosti lidově řečeno odbývají, což vytváří v oblasti posuzování parametrů výrobků nerovné podmínky a v této soutěži dochází logicky ke znehodnocování věrohodnosti značky CE.

Právní normy a jejich implementace do národní legislativy představují druhou oblast problémů, kde může dojít k pochybení. Tvorbou nezbytných právních norem se snaží EU vytvářet příznivé podmínky k tomu, aby se ve všech zemích prodávaly výrobky splňující stejné bezpečnostní normy. Pokud se však Evropa bude chtít více otevřít obchodu, bude muset učinit další opatření, která by procedury spojené s posouzením shody a udělením certifikátu CE zjednodušila. Proto se stanovilo, že bude možné prodávat určitý výrobek v kterékoliv zemi EU, pokud tento výrobek bude splňovat bezpečnostní normy v jiném členském státě. Každá země, která odmítne umožnit prodej určitého výrobku, bude muset své rozhodnutí zdůvodnit. Tím by se měl odstranit tlak na ty podniky, které jsou omezovány řadou různých vnitrostátních norem. Uvolnění prostoru však může být příležitostí k překročení některých parametrů, což by opět vedlo k poklesu věrohodnosti značky CE.

Pro spotřebitele však značka CE zůstane významným ukazatelem  spolehlivosti výrobku, který při rozumném výběru nikoho neohrozí ani v budoucnosti.

ZDROJ:
Problémy s certifikátem CE. Týdeník Sondy, č. 13, 2007, s. 6.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail