Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : duben - červenec 2011

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 202 12.4.2011

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : inteligentní sítě : od inovací k zavádění.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů informuje o tom, jak hodlá prosazovat rychlejší a širší zavádění inteligentních sítí v Evropě prostřednictvím akcí uvedených v textu. Na základě stanovisek vyjádřených institucemi a subjekty zapojenými do tohoto sdělení hodlá Komise v průběhu roku 2011 vypracovat vhodné iniciativy. Tyto iniciativy se budou zabývat regulačními aspekty identifikovanými v tomto sdělení, zejména v kontextu třetího balíčku o vnitřním trhu s energií, nadcházející revize směrnice o energetických službách, balíčku pro energetickou infrastrukturu a začleňování priorit energetické politiky do různých finančních programů EU.
        klíčová slova: sítě inteligentní - regulace - trhy vnitřní - energetika - politika energetická

EUR-Lex - č. KOM(2011) 287 24.5.2011

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : jednotný trh práv duševního vlastnictví : podpora kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského růstu, vysoce kvalitních pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů představuje celkovou strategickou vizi Komise týkající se zavedení skutečného jednotného trhu duševního vlastnictví, který v současné době v Evropě chybí – evropského režimu práv duševního vlastnictví vhodného pro novou ekonomiku zítřka, který by odměňoval tvůrčí a invenční úsilí, vytvářel pobídky pro inovace v rámci EU a umožňoval rozvoj kulturní rozmanitosti vytvářením dalších odbytišť obsahu na otevřeném a konkurenčním trhu.
        klíčová slova: vlastnictví duševní - trh jednotný - ekonomika - inovace - pobídky

EUR-Lex - č. KOM(2011) 311 1.6.2011

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020.
        anotace: Předmětem tohoto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru je definice strategické vize pro evropské normy a další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020.
        klíčová slova: normalizace - normy evropské - růst hospodářský - vize strategické - rozvoj trvale udržitelný

EUR-Lex - č. KOM(2011) 337 9.6.2011

4

Sdělení Komise o provádění programu ENERGY STAR v Evropské unii v letech 2006 až 2010.
        anotace: Toto sdělení Komise o provádění programu ENERGY STAR v Evropské unii v letech 2006 až 2010 informuje o výsledcích uvedeného programu a prezentuje argumenty pro jeho prodloužení na další období.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - energie - spotřebiče elektrické - spotřeba energie - programy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 454 19.7.2011

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů : digitální tachograf: Plán budoucích činností.
        anotace: Tachografy mají zásadní význam při kontrole, zda profesionální řidiči nákladní silniční dopravy dodržují pravidla o dobách řízení a odpočinku. Tachografy přispívají ke zvyšování silniční bezpečnosti, pracovních podmínek řidičů a spravedlivé soutěži mezi přepravními společnostmi. Zajistit lepší nákladovou efektivitu tachografů je jedním z klíčových prvků strategie Komise dále integrovat trh nákladní silniční dopravy, zvýšit bezpečnost, efektivitu a konkurenceschopnost silniční dopravy, jak je uvedeno v bílé knize o dopravě ze dne 28. března 2011. Toto sdělení doprovází návrh na změnu nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o tachografech. Cílem tohoto návrhu je zlepšení efektivity a účinnosti tachografů a zajištění toho, aby profesionální řidiči dodržovali pravidla o dobách řízení a odpočinku. Vychází z doporučení Skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže a zpráv od vnitrostátních kontrolních a policejních organizací o nedovolených úpravách a podvodech.
        klíčová slova: tachografy - doprava nákladní - řízení - řidiči - bezpečnost silniční - podmínky pracovní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail