Projekt 04-S4-2022-VUBP Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech

Anotace: Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 03-2020-VÚBP Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků, kde analýza dostupných dat potvrdila nezbytnost výzkum v této oblasti prohloubit. Zaměření na oblast výbušných látek bude dílčím cílem. Záměr výzkumného úkolu vychází ze strategického rámce EU a reaguje na výzvu Komise EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2021–2027, kde je jedním z klíčových cílů lepší prevence úrazů na pracovišti. Zamýšlené metodické materiály a podklady pro předpisy nelegislativní povahy, tedy podklady pro koncepční dokument státní správy, se zaměří na cílovou skupinu zaměstnavatelů, v jejichž podnicích existují zvlášť citlivé pracovní systémy, kde selhání lidského činitele může způsobit závažné následky na zdraví a životech lidí, majetku a životním prostředí za účelem posílení znalostní základny a zvyšování informovanosti zejména jako prevence závažných následků na zdraví a životech lidí.

Klíčová slova: výbušniny, EU, BOZP, prevence úrazů, pracovní úrazy

Řešeno: 1/2022 – 12/2024

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Ing. Martina Pražáková

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail