Rozhodnutí a nařízení v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

Ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům, čistícím a mycím prostředkům, počítačům, službám, pracím prostředkům, vysavačům, pračkám,…

Rozhodnutí, nařízení  a směrnice v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

Ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství  tepelným čerpadlům, mazivům, čistícím a mycím  prostředkům, počítačům, službám, pracím prostředkům, vysavačům, pračkám,…
Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. České překlady názvů směrnic jsou krácené. 

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci na serveru Ministerstva životního prostředí

EKOZNAČKY

Rozhodnutí Komise
2014/893/EU
Rozhodnutí Komise 2014/893/EU ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU oplachovým kosmetickým přípravkům
Nařízení Komise
(EU) č. 1253/2014
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek
Rozhodnutí Komise
2014/763/EU
Rozhodnutí Komise 2014/763/EU ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům
Oprava rozhodnutí Komise
2014/314/EU
Oprava rozhodnutí Komise 2014/314/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače
Rozhodnutí Komise
2014/350/EU
Rozhodnutí Komise 2014/350/EU ze dne 5. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům
Rozhodnutí Komise
2014/345/EU
Rozhodnutí Komise 2014/345/EU ze dne 6. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír
Rozhodnutí Komise
2014/336/EU
Rozhodnutí Komise 2014/336/EU ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU, 2011/331/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům
Rozhodnutí Komise
2014/312/EU
Rozhodnutí Komise 2014/312/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům
Rozhodnutí Komise
2014/314/EU
Rozhodnutí Komise 2014/314/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače
Rozhodnutí Komise
2014/256/EU
Rozhodnutí Komise 2014/256/EU ze dne 2. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru

Nařízení Komise 
(EU) č. 4/2014

Nařízení Komise (EU) č. 4/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 640/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (1)
Rozhodnutí Komise
2013/633/EU
Rozhodnutí Komise 2013/633/EU ze dne 30. října 2013 o změně rozhodnutí 2007/742/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem C(2013) 7154) (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 814/2013
Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody
Nařízení Komise
(EU) č. 813/2013
Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Nařízení Komise
(EU) č. 782/2013
Nařízení Komise (EU) č. 782/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 66/2010 o ekoznačce EU (1)
Oprava rozhodnutí Komise 2010/18/ES Oprava rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám
Nařízení Komise
(EU) č. 666/2013
Nařízení Komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 932/2012
Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost (1)
Rozhodnutí
2011/383/EU
2011/383/EU _A
Rozhodnutí Komise 2011/383/EU ze dne 28. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení, oprava rozhodnutí 2011/383/EU  
Rozhodnutí
2011/382/EU
2011/382/EU_A 
Rozhodnutí Komise 2011/382/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí   
Rozhodnutí
2011/381/EU
2011/381/EU_A
Rozhodnutí Komise 2011/381/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mazivům
Rozhodnutí 2011/337/EU
2011/337/EU_A  
Rozhodnutí Komise 2011/337/EU ze dne 9. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače, změněno rozhodnutím Komise 2014/336/EU
Rozhodnutí  2011/333/EU
2011/333/EU_A
Rozhodnutí Komise 2011/333/EU ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru, oprava rozhodnutí  2011/333/EU R
Rozhodnutí 2011/264/EU
2011/264/EU
Rozhodnutí Komise 2011/264/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům
Nařízení
(EU) č. 327/2011
(EU) No 327/2011
Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW (1)
Rozhodnutí 2011/263/EU
2011/263/EU
Rozhodnutí Komise 2011/263/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí
Rozhodnutí 
2011/81/EU
2011/81/EU _A
Rozhodnutí Komise 2011/81/EU ze dne 4. února 2011,kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům
Nařízení
(EU) č.1016/2010 
(EU) No.1016/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost (1). Oprava nařízení  viz L 298 /87
Nařízení
(EU) č.1015/2010 
(EU) No.1015/2010 
Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (1)  
Nařízení
(EU) č. 271/2010
(EU) No 271/2010  
Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci
Rozhodnutí
2010/18/ES
2010/18/EC
Rozhodnutí Komise   2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám
Rozhodnutí
2009/967/ES
2009/967/EC
Rozhodnutí Komise 2009/967/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním podlahovým krytinám
Rozhodnutí
2009/894/ES
2009/894/EC
Rozhodnutí Komise 2009/894/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku. oprava rozhodnutí (L209/2011), změněno rozhodnutím Komise 2014/336/EU
Rozhodnutí
2009/888/ES
2009/888/EC
Rozhodnutí Komise 2009/888/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES, 2005/342/ES, 2005/343/ES, 2005/344/ES, 2005/360/ES, 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2007/506/ES2007/742/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Směrnice 
2009/125/ES
2009/125/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), Sdělení Komise 2010/C 114/05  viz ( Oprava - viz sdělení 2010/C 272/08 ), sdělení o provádění KOM(2011) 337
Nařízení
(ES) č. 859/2009
(EC) No 859/2009
Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (1)
Rozhodnutí 2009/607/ES
2009/607/EC
Rozhodnutí Komise 2009/607/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám
Rozhodnutí 2009/598/ES 2009/598/EC Rozhodnutí Komise 2009/598/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím
Rozhodnutí 2009/568/ES
2009/568/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/568/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru
Rozhodnutí 2009/567/ES
2009/567/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/567/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům
Rozhodnutí 2009/564/ES
2009/564/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech , oprava rozhodnutí L60/2011
Rozhodnutí 2009/563/ES
2009/563/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/563/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi (oznámeno pod číslem K(2009) 5612) (1)
Nařízení
(ES) č. 643/2009
(EC) No 643/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (1), sdělení Komise č. 2010/C 16/09Oprava - sdělení  2010/C 272/08  (viz směrnice  2005/32/ES)
Nařízení
(ES) č. 642/2009
(EC) No 642/2009
Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (1),) mění nařízení 1275/2008/ES),  sdělení Komise č. 2010/C 114/05
Nařízení
(ES) č. 641/2009
(EC) No 641/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (1)
Nařízení
(ES) č. 640/2009
(EC) No 640/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (1), oprava L46/2011, mění nařízení Komise (EU) č. 4/2014
Rozhodnutí 2009/544/ES
2009/544/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/544/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4453) (1), změněno rozhodnutím Komise 2011/740/ES
Rozhodnutí 2009/543/ES
2009/543/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/543/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4452) (1), změněno rozhodnutím Komise 2011/740/ES
Nařízení
(ES) č. 244/2009
(EC) No 244/2009
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (1),  změněno nařízením Komise  (ES) č. 859/2009
Nařízení
(ES)  č. 245/2009(EC) No 245/2009 
Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (1), sdělení Komise 2010/C 92/04, změněno nařízením Komise (EU) č. 347/2010
Rozhodnutí 2009/300/ES
2009/300/EC
Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (oznámeno pod číslem K(2009) 1830) (1), změněno rozhodnutím Komise 2014/336/EU
Nařízení
(ES) č. 107/2009
(EC) No 107/2009
Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (1)
Nařízení
(ES) č. 1275/2008
(EC) No 1275/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. změněno nařízením Komise  (ES) č. 278/2009   a   (ES) č. 6421/2009  

Nařízení  
(ES) č. 1254/2008
(EC) No 1254/2008

Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu  
Rozhodnutí 2008/962/ES 
2008/962/EC  
Rozhodnutí Komise 2008/962/ES  ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442) (1)
Rozhodnutí Komise
2008/889/ES
2008/889/EC
Rozhodnutí Komise 2008/889/ES ze dne 18. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 6941) (1), změněno nařízením Komise (ES) č. 1254/2008 (EU) č. 271/2010, Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2011
Rozhodnutí 2008/591/ES
2008/591/EC
Rozhodnutí Komise 2008/591/ES ze dne 30. června 2008 o konzultačním fóru o ekodesignu

Rozhodnutí
2008/63/ES
2008/63/EC

Rozhodnutí Komise 2008/63/ES  ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/231/ES, 2002/255/ES, 2002/272/ES, 2002/371/ES, 2003/200/ES a 2003/287/ES, aby se  prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 6800) (1)
Rozhodnutí 2007/742/ES   
2007/742/EC
Rozhodnutí Komise 2007/742/ES  ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES 2011/740/ES 
Nařízení
(ES) č. 834/2007
(EC) No 834/2007
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, změněno  Nařízením Rady (ES) č. 967/2008, (nově norma) viz. Sdělení Komise 2008/C 323/09, Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011
Rozhodnutí 2007/506/ES
2007/506/EC
Rozhodnutí Komise 2007/506/ES  ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES, změněno rozhodnutím Komise 2011/740/ES 
Rozhodnutí 2007/457/ES
2007/457/EC
Rozhodnutí Komise 2007/457/ES ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Rozhodnutí  
2007/207/ES
2007/207/EC 
Rozhodnutí Komise 2007/207/ES ze dne 29. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům

Rozhodnutí 
2007/64/ES
2006/64/EC

Rozhodnutí Komise 2076/64/ES ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům, změněno rozhodnutím Komise 2011/740/ES, změněno rozhodnutím Komise 2014/336/EU

Rozhodnutí
2007/799/ES
2006/799/EC

Rozhodnutí Komise 2006/799/ES ze dne 3. listopadu 2006 , kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám, změněno rozhodnutím Komise 2011/740/ES, změněno rozhodnutím Komise 2014/336/EU
Rozhodnutí 2005/360/ES
2005/360/EC
Rozhodnutí Komise 2005/360/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům. Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES
Rozhodnutí 2005/344/ES
2005/344/EC
Rozhodnutí Komise 2005/344/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES
Rozhodnutí 2005/343/ES
2005/343/EC
Rozhodnutí Komise 2005/343/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES
Rozhodnutí 2005/342/ES
2005/342/EC
Rozhodnutí Komise 2005/342/ES, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES 
Rozhodnuti 2005/341/ES
2005/341/EC
Rozhodnuti Komise 2005/341/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství osobním počítačům, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES a 2011/81/EU
Rozhodnutí 2005/338/ES
2005/338/EC
Rozhodnutí Komise 2005/338/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech, změněno rozhodnutím Komise  2008/276/ES
Rozhodnutí 2003/287/ES
2003/287/EC
Rozhodnutí Komise 2003/287/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí 2003/200/ES
2003/200/EC
Rozhodnutí Komise 2003/200/ES, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES  a  2009/888/ES a 2011/81/EU
Rozhodnutí 2003/121/ES
2003/121/EC
Rozhodnutí Komise, 2003/121/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství vysavačům
Rozhodnutí 2002/747/ES
2002/747/EC
Rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2596)Text s významem pro EHP, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES a 2011/81/EU
Rozhodnutí 2002/741/ES
2002/741/EC
Rozhodnutí Komise 2002/741/ES ze dne 4. září 2002,kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES, změněno rozhodnutím Komise 2009/888/ES a 2011/81/EU
Rozhodnutí 2002/740/ES
2002/740/EC
Rozhodnutí Komise 2002/740/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím a kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES
Rozhodnutí 2002/739/ES
2002/739/EC 
Rozhodnutí Komise 2002/739/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům a kterým se mění rozhodnutí 1999/10/ES
Rozhodnutí 2002/371/ES
2002/371/EC
Rozhodnutí Komise 2002/371/ES ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/178/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí  2002/272/ES
2002/272/ES
Rozhodnutí Komise 2002/272/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí 2002/255/ES
2002/255/EC
Rozhodnutí Komise 2002/255/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí  2002/231/ES
2002/231/EC
Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí 2001/689/ES
2001/689/EC
Rozhodnutí Komise 2001/689/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí, změněno  rozhodnutím Komise 2005/783/ES
Rozhodnutí 2001/687/ES
2001/687/EC
Rozhodnutí Komise 2001/687/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům, změněno rozhodnutím Komise 2005/343/ES
Rozhodnutí 2001/607/ES
2001/607/EC
Rozhodnutí Komise 2001/607/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
 Rozhodnutí
2001/523/ES
2001/523/EC
Rozhodnutí Komise 2001/523/ES kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení
 Rozhodnutí
2001/405/ES
2001/405/EC   
Rozhodnutí Komise 2001/405/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství výrobkům z hedvábného papíru, změněno rozhodnutím Komise 2008/277/ES
Nařízení
(ES) č. 1980/2000
(EC) No 1980/2000
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky, Stanovisko EHSV 2009/C 218/11
Rozhodnutí
2000/731/ES
2000/731/EC
Rozhodnutí Komise 2000/731/ES, kterým se stanovuje jednací řád Konzultačního fóra revidovaného systému Společenství pro udělování ekoznačky
Rozhodnutí 2000/729/ES
2000/729/EC
Rozhodnutí Komise 2000/729/ES o vzorové smlouvě o podmínkách používání ekoznačky Společenství
Rozhodnutí 2000/728/ES
2000/728/EC
Rozhodnutí Komise 2000/728/ES, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství
Rozhodnutí 2000/45/ES 
2000/45/EC
Rozhodnutí Komise 2000/45/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pračkám, změněno rozhodnutím Komise 2003/240/ES2005/384/ES
Rozhodnutí 94/10/ES 
94/10/EC
Rozhodnutí Komise 94/10/ES o vzorovém formuláři pro oznámení rozhodnutí o udělení ekoznačky Společenství (1994D0010)

Poznámky:
*)       Číslo věstníku / strana / rok vydání.
**)     České znění se vyskytuje pouze u seznamu evropských norem publikovaných po 1.5.2004
***)   Nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb.,  zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.. V přípravě návrh na změnu zákona
****) ESM - Evropské schválení pro materiály

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail