Policy Brief VÚBP - Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Resilience podniků vůči projevům klimatické změny.

Základním stavebním kamenem nejen české ekonomiky jsou podniky různé velikosti, které se určitou měrou podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu. Bez ohledu na velikost každého podniku je zřejmé, že byl založen za účelem vykonávání hospodářské činnosti.  A to může být ohrožováno celou řadou rizik. Některá jsou přímo spojena se samotným výkonem takové činnosti a nutností zavádění ochranných opatření. Typickým příkladem je oblast BOZP. Jiná jsou spojena naopak s externím prostředím - životním prostředím. Mohou vyvolat události typu NATECH, což jsou přírodní rizika (např. záplavy, vichřice aj.), která ohrožují bezpečnost a provoz technických zařízení s dopadem na samotné životní prostředí a zaměstnance podniku či společnost. Životní prostředí navíc v poslední době prochází zásadní změnou, jejíž projevy není možné opomíjet.

Právě se změnami klimatu je nezbytné se vyrovnat takovým způsobem, aby bylo možné i v budoucnosti provádět výkon hospodářské činnosti při zachování všech potřebných opatření na ochranu zdraví a životů lidí. Jedním z možných přístupů k vyrovnání se se změnami je resilience, která byla jako jeden z prvních strategických dokumentů zaváděna právě v oblasti životního prostředí, a to skrze Koncepci environmentální bezpečnosti ČR. Resilienci pak lze doslovně překládat jako odolnost.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail