Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 415 2.7.2008

1

Rámec Společenství pro uplatňování práv pacientů na přeshraniční zdravotní péči : sdělení Komise.
        anotace: Za účelem dosažení výše cílů v oblasti poskytování zdravotní péče Komise navrhuje ustanovení rámce Společenství pro přeshraniční zdravotní péči, jak je stanoveno v přiloženém návrhu směrnice. Stejně jako příslušné právní definice a obecná právní ustanovení jsou i prvky rámce soustředěny do tří hlavních oblastí: společné zásady ve všech zdravotnických systémech EU, zvláštní rámec pro přeshraniční zdravotní péči a evropská spolupráce v oblasti zdravotní péče.
        klíčová slova: péče zdravotní - zdravotnictví - EU - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 425 3.7.2008

2

Zlepšování schopností pro 21. století : agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení shrnuje úkoly členských států v oblasti podpory a spolupráce ve školství. EU stojí před úkolem podpořit reformu školních systémů tak, aby každý mladý člověk mohl prostřednictvím zlepšeného přístupu a možností naplno rozvinout svůj potenciál, aby se stal aktivním účastníkem ve vznikajícím hospodářství založeném na znalostech, a posílit sociální solidaritu.
        klíčová slova: školství - vzdělávání - lidé mladí - podpora - spolupráce - státy členské - EU - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 432 8.7.2008

3

Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Cílem opatření Společenství je snížit expozici obyvatel hluku ze železniční dopravy tím, že podpoří vytvoření programů na snižování hluku, které omezí emise hluku nákladních vlaků, aniž by ohrozily konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy, zejména dodatečným vybavením nákladních vozů nízkohlučnými brzdami, což je nejhospodárnější druh opatření.
        klíčová slova: hluk - doprava železniční - vlaky - expozice - snižování hluku - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 433 8.7.2008

4

Doprava šetrnější k životnímu prostředí : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Toto sdělení úvodem shrnuje stávající a navrhovaná opatření EU v oblasti udržitelné dopravy. Tato opatření doplňují činnost členských států, jež je nezbytně nutná pro dosažení udržitelné mobility. Dále popisuje dvě doprovodné iniciativy o internalizaci vnějších nákladů na dopravu; jde o celkovou strategii a návrh na revizi směrnice o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Závěrem sdělení popisuje další průvodní sdělení o snížení hluku ze železniční dopravy a uvádí doplňkové iniciativy, které Komise uskuteční v nadcházejících měsících.
        klíčová slova: doprava - rozvoj trvale udržitelný - strategie - poplatky - doprava nákladní - snižování hluku - doprava železniční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 435 8.7.2008

5

Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Internalizace vnějších nákladů je součástí balíčku iniciativ, kterými má být dosaženo větší udržitelnosti dopravy. V dnešní době je více než potřebné navázat odvětví dopravy na důležité priority Komise, kterými jsou udržitelný rozvoj a udržování konkurenceschopnosti v Evropě. Dokument představuje strategii pro provedení internalizace vnějších nákladů.
        klíčová slova: doprava - rozvoj trvale udržitelný - náklady - strategie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail