S příručkou na pomoc migrantům

Zdroj: 

Migrující pracovníci především z tzv. třetích zemí jsou často zastoupeni ve vysoce rizikových povoláních. Jejich práce se mnohdy vyznačuje nejistotou, špatnými pracovními podmínkami a nízkými mzdami a nedostatečnou ochranou zdraví při práci.

Migrující pracovníci především z tzv. třetích zemí jsou často zastoupeni ve vysoce rizikových povoláních. Jejich práce se mnohdy vyznačuje nejistotou, špatnými pracovními podmínkami a nízkými mzdami a nedostatečnou ochranou zdraví při práci.

„Jde o závažný problém týkající se celé Evropy. Evropská unie přijímá 1,5 milionu migrantů z nečlenských zemí ročně. Na jednu stranu pracují ve vysoce odborných profesích, jako je oblast výpočetní techniky, na druhou stranu je mnoho z nich vystaveno špatným pracovním podmínkám. Především v odvětvích jako jsou zemědělství, zahradnictví, stavebnictví, zdravotnictví, doprava a potravinářství,“ uvádí Miroslav Kosina z Centra bezpečnosti práce ČMKOS.

Mafiánské praktiky a otroctví

Jazykové, kulturní, společenské a jiné bariéry a nepoctiví zaměstnavatelé jsou hlavními překážkami bránícími slušným pracovním podmínkám a důstojnému životu migrantů. „ Ne náhodou se často dozvídáme o mafiánských praktikách a otrocké práci v různých částech Evropy. Ne náhodou není zranitelnost migrantů vyvážena jejich zapojením v organizacích bojujících za rovná práva na pracovišti,“ připomíná Kosina.

Bezpečnost práce není dostatečná

Migrující pracovníci jsou vystaveni dalším nebezpečím v oblasti ochrany zdraví při práci, což je dáno jejich omezenými znalostmi používaných systémů v oblasti BOZP. Také oběťmi harassmentu bývají častěji zahraniční pracovnice, než jejich domácí kolegyně. Odhaduje se, že v devíti největších ekonomikách původních 15 členských států EU pracuje mezi čtyřmi až pěti miliony imigrantů v „šedé ekonomice“. Jejich počet bude pravděpodobně vyšší, neboť oficiální statistiky uvádějí pouze trvalou migraci

„Panují vážné obavy o zdraví nenahlášených pracovníků, protože často nemají přístup k pracovně lékařské péči a chybějí zákonné ochranné mechanizmy pro pracovníky v nebezpečných povoláních,“ upozorňuje Kosina.

Na seminář v březnu do Prahy

Evropský odborový institut pro výzkum, vzdělávání a bezpečnost a ochranu při práci se rozhodl zpracovat odbornou příručku. Poskytne návody členským organizacím, jak se zapojit do práce s migranty a zároveň jak vytvořit vlastní příručky reagující na specifické situace v konkrétních zemích. Před publikováním a distribucí příručky se 18. a 19. března uskuteční v Praze seminář, na kterém účastníci z 27 zemí EU budou diskutovat jak o obsahu, tak o jejím budoucím využití ve svých zemích a organizacích.

Zdroj
Jenčík K.:S příručkou na pomoc migrantům. Revue Sondy č. 3/2008, s. 6

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail