Policy Brief VÚBP - Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy.

Autoři článku se zabývají otázkami, jak lze případný přístup cizinců z třetích zemí (mimo EU a EHP) na trh práce usnadnit. Důraz je zde kladen na skutečnost, že počet příchozích pracovníků z jiných států není dostatečný k uspokojení potřeb českého trhu práce. Mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími orgány státní správy se v uplynulých měsících vedly diskuze ohledně dvou návrhů, které by mohly představovat vhodné nástroje k podpoře vybraných zaměstnavatelů a zaměstnanců. Těmito dvěma návrhy jsou tzv. institut spolehlivého zaměstnavatelebodový systém preferenční migrace.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail