Policy Brief VÚBP - Vývoj webové stránky práce občanů EU v České republice

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Vývoj webové stránky práce občanů EU v České republice.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci projektu zaměřeného na problematiku nelegální práce vytvořil webovou aplikaci, která obsahuje nejčastěji kladené dotazy ohledně práce občanů EU a jejich rodinných příslušníků v České republice. Obsah webu je plně dostupný v pěti jazykových mutacích – čeština, angličtina, polština, rumunština a bulharština. Cílovou skupinou jsou občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří mají zájem pracovat v České republice a hledají relevantní informace, nebo si nejsou jisti, zda vykonávají práci v souladu s právními předpisy ČR a zda jsou dodržována jejich práva, případně již na území ČR pobývají a pracují zde nelegálně, ale rádi by svoje postavení zlegalizovali.

Webová stránka Práce občanů EU v ČR tematicky, obsahově i vizuálně navazuje na web Práce cizinců, který VÚBP představil v roce 2021 a který je zaměřen na pracovníky ze třetích zemí mimo EU. Problematika pobytových oprávnění a pracovních povolení se pro tyto dvě skupiny pracovníků ze zahraničí značně odlišuje. Webová stránka Práce občanů EU v České republice přehlednou formou předkládá tematické okruhy otázek k pobytu občanů EU na území ČR, rozdílům mezi blízkým a vzdáleným rodinným příslušníkem občana EU, výhodám legální formy zaměstnání, rizikům nelegální práce, otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zdravotní péče a sociálního zabezpečení či možnostem hledání práce v ČR legální cestou. Dále obsahuje odkazy na organizace, které se zabývají podporou a pomocí v nouzi pro cizince.

Ačkoliv jsou oba weby primárně zaměřeny na zahraniční pracovníky, řadu informací, zejména o rizicích výkonu nelegální práce a výhodách výkonu práce v pozici zaměstnance, mohou využít i občané ČR, neboť obsah je plně dostupný také v češtině.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail