Rozšířené poradenství OIP zaměstnancům v nouzi

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zajišťoval rozšířené poradenské činnosti pro zaměstnance velkého zaměstnavatele v regionu v případě jeho problémů s dodržením závazků vůči svým zaměstnancům.

Při poskytování poradenské činnosti v působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu jsme
se setkali se situací, kdy významný zaměstnavatel v Jihočeském kraji nebyl schopen dodržet své závazky vůči svým zaměstnancům ve vyplácení mezd.

Koncem srpna 2016 došlo v jedné významné výrobní firmě odchodem celého vrcholového vedení k vyvrcholení krizové situace. Společnost byla krátce zcela bez vedení, posléze byl jmenován nový generální ředitel, který však po krátké době sám odstoupil z funkce. Po odstoupení generálního ředitele byli majitelem stanoveni externí zástupci, kteří zajišťovali jednotlivé činnosti společnosti, např. personální, výrobní a obchodní, ale nebyli oprávněni jednat jménem společnosti.

Ve společnosti byla situace nepřehledná, chvílemi nebylo ani s kým jednat. Zaměstnancům nebyly vyplaceny mzdy za měsíc červenec 2016 v pravidelném výplatním termínu, který byl sjednán i jako termín splatnosti mzdy.

V průběhu této nejasné situace bylo ze strany inspektorátu poskytováno základní poradenství nepřetržitě, a to každý den v sídle inspektorátu v Českých Budějovicích a také na nejbližším kontaktním místě.

Koncem srpna 2016 se zástupci inspektorátu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR účastnili jednání s externími zástupci vedení společnosti o aktuální situaci. Proběhlo i setkání se zaměstnanci společnosti. V průběhu jednání byl vyčleněn časový prostor pro zodpovězení dotazů přítomných zaměstnanců směřujících k zástupcům všech tří institucí. Následně proběhlo i jednání se zástupci odborové organizace, na kterém bylo dohodnuto se vzájemně informovat o změnách.

S ohledem na zvýšený nápor a rozsah dotazů v poradenství, přistoupil inspektorát ke zřízení zvláštní telefonní linky, na které určený inspektor nepřetržitě poskytoval poradenství zaměstnancům společnosti. Hlavním důvodem zřízení této zvláštní linky bylo zajištění jednotného postupu při poskytování poradenství ze strany inspektorátu, a to z důvodu rychle se měnící situace ve společnosti. Zřízením zvláštní telefonní linky bylo také odstraněno riziko poskytnutí nedostatečných a hlavně nepřesných informací tazateli s ohledem na měnící se situaci ve společnosti v případě, kdy by poradenství poskytovalo více inspektorů. Inspektor poskytující poradenství na zvláštní telefonní lince byl průběžně informován o měnící se situaci ve společnosti a mohl tak flexibilně reagovat a odpovídat na podané dotazy zaměstnanců.

Po vstupu strategického partnera do společnosti v září 2016 zaměstnavatel zaměstnancům vyplatil mzdy. Situace se uklidnila a zaměstnavatel nadále zaměstnává zaměstnance prakticky v neměnném počtu.

Aktivní přístup inspektorátu a této společnosti při zajišťování rozšířené poradenské činnosti ukázal, jak lze efektivně a flexibilně přizpůsobit poradenskou činnost měnícím se podmínkám v případě existenčních problémů u významného zaměstnavatele v regionu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail