Řízení BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství

Odvětví ubytování, stravování a pohostinství je pro hospodářství EU velmi důležité. 98 % podniků v tomto odvětví jsou rodinné mikropodniky.

Rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v tomto odvětví celá řada: od pohybů rukou nebo paží s vysokou četností, uklouznutí, zakopnutí a pádů, přes rizika úrazů při práci se stroji až po psychosociální rizika související s jednáním se zákazníky či krátkými lhůtami. Míra pravidelného hodnocení rizik je v tomto odvětví mírně pod průměrem EU, údaje se však v jednotlivých členských státech značně liší.

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) provedený agenturou EU-OSHA se touto problematikou zabýval podrobněji a zkoumal, jak evropské organizace působící v odvětví ubytování, stravování a pohostinství řídí rizika v oblasti BOZP.

Zpráva obsahuje podrobnou analýzu zjištění průzkumu ESENER v tomto odvětví, jakož i průzkum literatury a rozhovory s odvětvovými sociálními partnery. Na základě těchto údajů uvádí konkrétní opatření ke zlepšení řízení rizik v tomto odvětví, politické ukazatele a analýzu dopadu pandemie covidu-19.

Více informací o průzkumu naleznete ve zprávě a shrnutí Ubytování, stravování a pohostinství – zjištění průzkumu ESENER a v příslušném letáku.

V rámci našeho projektu OiRA je pro odvětví ubytování, stravování a pohostinství k dispozici přibližně 25 online nástrojů pro hodnocení rizik.

Obr.: © shorex.koss - stock.adobe.com

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail