Revize zdravotnických prostředků

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jaká je četnost elektrorevizí u pevně připojených zdravotnických prostředků? Případně z jakých norem tato lhůta vychází?

Vzhledem k tomu, že v dotazu není přesně uvedeno, o jaké zdravotnické prostředky se jedná, je odpověď obecná a vztahuje se na zdravotnické přístroje - prostředky, které jsou při uvádění na trh podle zákona č. 22/1997 Sb. výrobky a na které se vztahuje nařízení vlády (NV) č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

Požadavky tohoto NV plní technická harmonizovaná norma ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů a normy s ní související. Bezpečnost zdravotnických přístrojů je dále zajištěna technickou normou ČSN EN 62 353 ed.2 Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů a normami v ní uvedenými.

Výrobce zdravotnických prostředků spadajících pod NV č. 54/2015 Sb. uvádí v průvodní dokumentaci požadavky na jejich údržbu, provoz, četnost a způsob opakovaného ověřování bezpečnosti - zkoušek.

Revize pevně připojeného elektrického zařízení, které je součástí elektroinstalace, se ve zdravotnictví provádí dle technických norem: ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení – tato norma stanovuje lhůty pravidelných revizí podle prostředí nebo druhu prostoru na základě určení vnějších vlivů; ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory. Součástí normy jsou podrobnosti o revizi elektrických instalací ve zdravotnických prostorech; ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí  – Část 6: Revize – norma určuje průběh revize elektrických instalací.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail