Revize elektrických spotřebičů v domově mládeže

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

V domově mládeže potřebují žáci, kteří používají svoje elektrospotřebiče (žehličky na vlasy, fény, zdroje k notebooku), platný doklad o revizi. Je tímto platným dokladem i záruční list? Nebo pouze protokol o provedení revize.

Elektrické spotřebiče jako žehličky na vlasy, fény, adaptéry pro počítače a podobně, jsou dle zákona č. 22/1997 Sb. výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice 2006/95/ES) a NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (směrnice 2004/108/ES), případně další.

Dle jmenovaných NV musí výrobce nebo dovozce v EU před uvedením výrobku na trh, vypracovat, či nechat vypracovat, na výrobek podklady k ES prohlášení o shodě a toto prohlášení vystavit. Následně musí být výrobek označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE).

Celý tento postup znamená, že výrobek je bezpečný a je vyroben dle nejnovějších technických a bezpečnostních poznatků, dle harmonizovaných technických norem. Podklady k ES prohlášení o shodě obsahují veškerou technickou dokumentaci výrobku, všechny předepsané zkoušky a ověření.

Výchozí revize by u těchto výrobků byla zcela nadbytečná, a proto se nedělá. Během provozu uvedených výrobků, na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 262/2006 Sb. – zákoníku práce a NV č. 378/2009 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, je nutné provádět postupem dle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 s přihlédnutím k návodům k používání, stanoveným rizikům a doporučeným termínům, následná ověření, zkoušky a revize.

Záruka na výrobky není zárukou v tom smyslu, že jsou zcela vyloučeny jakékoli závady či poruchy. Zárukou se výrobce zavazuje, že případné poruchy či závady vzniklé nebo prokázané v záruční době a to při používání výrobku dle pokynů výrobce nahradí.

Autor článku: 

Komentáře

Ubytovaní nejsou zaměstnanci...

05.11.2013 - 10:09 Jiří Hána
Ubytovaní na dotazem uvedeném ubytovacím zařízení nejsou s provozovatelem ubytovacího zařízení v pracovněprávním vztahu, ani pro něj nevykonávají práce na základě živnostenského oprávnění a nevztahuje se tak na ně ani zákoník práce ani zákon 309/2006 Sb. Revize by tak musely být, jen pokud provozovatel ubytovacího zařízení tak stanoví v ubytovacím řádu.

Revize elektrických spotřevičů v domově mládeže

05.11.2013 - 19:49 Ivan Jacquier
Ubytovaní nejsou zaměstnanci, ano. Ubytovaní jsou nezletilí a odpovědní zaměstnanci domova nesou plnou odpovědnost za své svěřence, tedy i za jejich bezpečnost a technickou bezpečnost domova (požární bezpečnost). Z tohoto pohledu lze domov mládeže pokládat za pracoviště. Jinak jsem četl zajímavý článek na podobné téma: Revize el. spotřebičů u klientů v sociálních zařízeních 21.11.2011 | ZDROJ: BOZPinfo.cz I. Jacquier

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail