Revize el. spotřebičů u klientů v sociálních zařízeních

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Měl bych dotaz z oblasti provádění revizí elektrických spotřebičů. Řeším situaci provádění revizí soukromých elektrických spotřebičů u klientů v sociálních zařízeních. Z důvodu ochrany před riziky se snažím zajistit, aby byly i u soukromých spotřebičů klientů (v jejich bytech v zařízeních sociální péče) např. rádia, televize, holicí strojky, nabíječky k elektrickým vozíkům apod. prováděny tyto revize na jejich náklady. Někteří klienti odmítají si revize nechat provést. Můžete mi sdělit, na jaký právní předpis se mohu odvolat? Lze mimo jiné použít i § 28 zákona č. 458/2000 Sb.? Podle mého úsudku nelze postupovat pouze na základě zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 .

Klienti sociálních zařízení mohou používat své spotřebiče jen při toleranci provozovatele (neboť ten je zcela odpovědný za bezpečnost) a za podmínek místního bezpečnostního předpisu. Donesené spotřebiče se automaticky stávají součástí elektrického zařízení sociálního zařízení.

Klienti vlastnící elektrické spotřebiče odpovídají podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. za škody, ke kterým může dojít v důsledku nějaké poruchy na spotřebiči (požár, úraz elektrickým proudem). Mělo by tedy být v jejich zájmu své spotřebiče nechat podrobit pravidelným kontrolám a revizím a ty uhradit. Je ovšem možné předložit provozovateli doklad o vykonané revizi, bude-li s tím souhlasit (nevztahuje se na nové spotřebiče), a úhradu za revize řešit vzájemnou dohodou.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. § 420a:

(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.

(2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena

a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,

b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí,

Jsou-li klienti sociálního zařízení současně vlastníci odběrného zařízení, pak se na ně vztahuje zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kde § 28 - Oprávněný zákazník bod 2) uvádí:

Oprávněný zákazník je povinen

e)    udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Autor článku: 

Komentáře

Kdo může revize spotřebičů v soc. zařízeních provádět?

30.11.2012 - 17:43 Jiří Vyleťal
Vážené dámy a pánové, sdělte mi prosím, kdo může revize el. spotřebičů u klientů v soc. službách provádět a kde takovou informaci najdu. Že by to měl být revizní technik, mi připadá zcela přehnané. Děkuji. S pozdravem Ing. Jiří Vyleťal

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail