Prostor před otevřeným elektrickým rozvaděčem

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jaká vzdálenost musí být dodržena před otevřeným elektrickým rozvaděčem? Otevřené dveře od el. rozdvaděče měří 80 cm, v jaké vzdálenosti od otevřených dveří můžeme umístit regál? Rozvaděč je plně zakrytovaný - žádné živé části.

Technické předpisy – normy pouze uvádějí požadované minimální šířky chodeb pro obsluhu a údržbu před rozvaděči, ostatní okolí mimo prostředí neurčují. Např. zrušená ČSN 33 3220 uvádí minimální šířku chodeb pro rozvaděče s plnými kryty dle přiloženého obrázku

     800 mm    1500 mm    800 mm    1200 mm

L1, L3 je šířka chodeb pro práci;
L2, L4 je šířka chodeb pro obsluhu.

Zrušená ČSN 33 2000–4–481, čl. 481.2.4.2 požaduje pro otevřený rozvaděč volný prostor před vyčnívajícími ovladači 700 mm pro průchod a 1 000 mm před živými částmi. ČSN 33 2000–7–729  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu v čl. 729.513.2 požaduje: šířka uliček a přístupových prostorů musí odpovídat prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi a pohybu zařízení. Prostor před rozvaděčem musí umožnit otevřít dveře rozvaděče minimálně o 90°. V čl. 729.513.2.1 se požaduje pro rozvaděč se zakrytými částmi průchod 600 mm a 700 mm.

Právní předpisy pak hovoří o zachování bezpečnosti. Například nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí uvádí v § 3 odst. 1 písm. b) jako jeden z minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením: zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce umožňující bezpečné používání zařízení.

Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení uvádí: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány…a další. Z uvedeného je patrné, že je na provozovateli zařízení, aby při umístění regálu v blízkosti rozvaděče zvážil všechna rizika s tím spojená. Musí být vždy zajištěna bezpečná obsluha a údržba rozvaděče, vhodný manipulační prostor před rozvaděčem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail