Projekt TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

Cílem řešení projektu je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v nejisté formě zaměstnání a zejména o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech.

Anotace: Cílem řešení projektu je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v nejisté formě zaměstnání a zejména o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech. Cílem je navržení konkrétních, zejména antidiskriminačních opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví agenturních zaměstnanců.
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání, antidiskriminace, prevence rizik, bozp
Řešeno: 07/2015 – 11/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Mlezivová
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY
Výstupem projektu bude výzkumná studie, která bude obsahovat výsledky sekundárních analýz, primární aktuální data z vlastních šetření, případových studií, výsledků plánované konference (workshopů), odborných konzultací se zástupci inspekčních orgánů, sociálních partnerů, asociací apod. Aktuální poznatky budou zpracovány zejména do návrhů konkrétních opatření strategických a koncepčních dokumentů MPSV, návrhu metodických materiálů pro inspekci práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail