Projekt CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022 Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik

Cílem projektu bylo navrhnout a cestou pilotního běhu ověřit vzdělávací program pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce.

Anotace: Cílem projektu bylo navrhnout a cestou pilotního běhu ověřit vzdělávací program pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce. Pro vzdělávací programy nově vytvářené v rámci Opatření 3.3 Výzvy Krajského úřadu pro Středočeský kraj byla stanovena podmínka využití distanční nebo kombinované formy vzdělávání. Program „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik“ byl proto navržen jako kombinovaná forma vzdělávání využívající prvky prezenční a distanční formy vzdělávání a zařazující prezenční a distanční metody výuky.
Klíčová slova: lektoři, vzdělávání, pracovní rizika, pracovní podmínky, pracovní prostředí, prevence, kultura práce, vzdělávací programy
Řešeno: 7/2007 - 6/2008

VÝSTUPY

  • monografie

KUHNOVÁ, Irena. Příručka pro školitele kombinovaného vzdělávacího programu pro lektory pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik. Praha : VÚBP, 2008. 117 s.

KUHNOVÁ, Irena. Příručka pro studující kombinovaného vzdělávacího programu pro lektory pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik. Praha : VÚBP, 2008. 41 s. 

  • příspěvek ve sborníku

JANŮ, Karel; HORÁČKOVÁ, Alena; KUHNOVÁ Irena. Projekt "Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik". In Sborník z celostátní konference ENVIRO 2007. Kladno : CERT, 2007. S. 83-87. 

  • elektronický článek

KUHNOVÁ, Irena. Projekt „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/projekt_vzdelavani_lektori_kuh.html.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail