Program Erasmus+, projekt Mind Safety – Safety Matters!

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., získal v roce 2015 účast v programu Erasmus+, v jehož rámci bude spolupracovat na mezinárodním projektu Mind Safety – Safety Matters!

Anotace: VÚBP, v. v. i., získal prostřednictvím portugalské firmy ACT – Autoridade para as Condicoes do Trabalho (hlavní řešitel a koordinátor projektu) – účast v mezinárodním projektu v rámci ERASMUS+, který se nazývá „Mind Safety – Safety Matters!“ (č. projektu 2015-1-PT-KA201-013082). Na tomto projektu bude spolupracovat 7 partnerů z 5 států (Portugalska, Španělska, Nizozemska, České republiky a Rumunska). Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací materiály pro učitele i studenty zaměřené na odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Partneři z jednotlivých zemí zastupují různé a vzájemně se doplňující oblasti odborných znalostí a předchozí zkušenosti s tímto vzděláváním ve svých zemích. Podpora vzdělávání učitelů v oblasti BOZP pomůže rozšířit jejich znalosti a dovednosti a poskytnout správné nástroje k řešení otázek BOZP ve škole. Záměrem je zároveň zlepšit kvalitu výuky a procesu učení a potenciálně zvýšit znalosti mladých lidí za účelem ochrany jejich zdraví a kvality života.
Záměrem strategického partnerství zúčastněných zemí v rámci projektu "Mind Safety – Safety Matters!" je během tří let vytvořit znalostní základnu, která umožní výměnu znalostí a zkušeností se zaměřením na vývoj hlavních směrů v oblasti vzdělávání učitelů v rámci BOZP. Projekt bude podporovat neformální přístupy a zdroje výuky „BOZP“ předmětů. Tyto činnosti budou prováděny pomocí webové platformy, která bude podporovat přenos výstupů projektu a jejich implementaci. Integrované postupy a strategie z různých zemí a regionů, praktické analýzy existujících materiálů a interaktivní semináře i elektronické nástroje pomohou vytvořit synergii pro zavádění BOZP do vzdělávání učitelů i studentů.
Klíčová slova: výzkum, projekty, Erasmus, BOZP, vzdělávání, učitelé
Řešeno: 09/2015 – 08/2018
Odpovědný řešitel: Mgr. Alena Horáčková

VÝSTUPY

  • Průvodce pro výuku v oblasti BOZP pro pedagogy a školitele. Poskytne zásady a rámec pro vzdělávací proces, metodické a pedagogické techniky a hodnocení inkluzivní pedagogické praxe. Cílem průvodce je představit několik modulů pro seznamování učitelů s problematikou BOZP.
  • Na průvodce naváže praktická vzdělávací příručka pro učitele vyvinutá jako pedagogický webový zdroj, který bude zahrnovat kurikulární přístupy, metodické návrhy pro pedagogickou činnost na téma BOZP v různých předmětech. Příručka bude také obsahovat odkazy a jiné příbuzné zdroje informací a osvědčené postupy v oblasti vzdělávání BOZP a neformálního učení.
  • Dále bude zpracován vzdělávací nástroj pro studenty, a to e-kniha a audiokniha. Jejich obsahem budou důležitá témata z oblasti BOZP, úkoly a cvičení s cílem usnadnit a podporovat získávání znalostí o BOZP. Tento vzdělávací nástroj bude uzpůsoben tak, že jej budou moci využívat i nevidomí a slabozrací studenti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail