Problémy při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Pracovní právo má už z historického hlediska funkci ochrannou a funkci organizační. Především zaměstnavatelé obecně jako silnější strana pracovněprávního vztahu by měli dbát na stěžejní ochrannou funkci pracovního práva. Je nutné, aby veškeré úkony obou účastníků spojené s ukončováním pracovního poměru byly prováděny v souladu s příslušnými pracovněprávmi předpisy.

Mezi nejčastější chyby při ukončování pracovního poměru (dále „PP“) patří například:

 • nedoručení výpovědi, a to při okamžitém zrušení PP nebo zrušení PP ve zkušební době, kdy se jedná o absenci písemné formy, dochází tak k zdánlivému právnímu jednání a k ukončení pracovního poměru se nepřihlíží;
 • doručení výpovědi v ochranné době zaměstnance;
 • absence výpovědního důvodu při ukončení PP výpovědí nebo při jeho okamžitém zrušení;
 • zastírání výpovědního důvodu za výpovědní důvod jiný z důvodu nevůle vyplatit odstupné;
 • nátlak na podepsání dohody o skončení PP;
 • rušení PP ve zkušební době v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo až po uplynutí sjednané zkušební doby apod.

Zaměstnavatelé rovněž v mnoha případech nedodržují své zákonné povinnosti při ukončování PP, a tím vznikají zaměstnancům značné potíže. Mezi nejčastější porušování finančních a administrativních povinností zaměstnavatelů vůči propouštěným zaměstnancům jsou:

 • neposkytnutí odstupného v případě, že na ně zaměstnanci vznikne nárok;
 • neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu odpovídající délce výpovědní doby v případě okamžitého zrušení PP ze strany zaměstnance;
 • neposkytnutí poslední mzdy nebo platu nebo některé jejich části;
 • nevydání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu);
 • neoznámení příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ ukončení PP;
 • nevydání potvrzení pro ÚP ČR o průměrném výdělku apod.

Je velmi důležité upozorňovat na problémy, které vznikají při ukončování PP, a na povinnosti s tímto spojené. Tyto nedostatky lze eliminovat např. tím, že účastníci pracovněprávních vztahů využijí poradenskou činnost na oblastních inspektorátech práce nebo prováděním preventivních kontrol orgány inspekce práce u problémových skupin zaměstnavatelů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail