Případný úraz žáka na akci spolku rodičů a přátel školy. Kdo ho odškodní?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pořádáme akci spolku rodičů a přátel školy při ZŠ. Akce je ve spolupráci se školou za pedagogického dozoru mimo rozvrh hodin pořádána na půdě školy. Pokud by se žákovi při této akci stal úraz, byl by odškodněn z pojistky školy?

Tady musíme vyjít z definice pojmu školní úraz a ten v obecně závazných právních předpisech nemáme. Pouze jej definuje určitým způsobem Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25. Tento metodický pokyn není obecně závazný, podle článku 1 je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou jej mohou používat podpůrně. Proto vždy radíme, že jej školy mají zapracovat do školního řádu, který je určitým „domácím zákonem“, protože tak dosáhnou právní závaznosti zásad obsažených v metodickém pokynu.

Tento metodický pokyn definuje školní úraz takto „Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.“ Z uvedeného asi snadno můžeme dovodit, že úraz na akci pořádané přímo ve škole je třeba považovat za školní úraz a i tak jej odškodňovat.

Pro úplnost jen upozorňuji, že metodický pokyn přistupuje trochu odlišně k soutěžím a přehlídkám, na kterých žáci reprezentují školu. Tam platí, že vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodnou jinak. V průběhu soutěže však zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků (a tedy i odpovídá za jejich případné úrazy) organizátor.

Autor článku: 

Komentáře

Rovnoprávnost

11.02.2019 - 12:24 Radoslav Vlasák
V této souvislosti se nabízí již opakovaně diskutovaná otázka, zda by - obdobně jako u zaměstnanců - nemělo existovat povinné zákonné pojištění žáků a studentů právě pro školní a obdobné úrazy. Odstranila by se tím spousta nejasností a problémů - a světlo světa by nejspíš spatřila i dosud chybějící legislativně závazná definice školního úrazu.

Úraz žáka školy ve škole

15.02.2019 - 19:57 Iveta Hudzietzová
Úrazem žáka je úraz, který se stal žákovi při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Akce sdružení rodičů konaná ve spolupráci se školou, ačkoliv se koná ve škole, nemá nic společného se vzděláváním žáků, s přímo souvisejícími činnostmi se vzděláváním, s poskytováním školských služeb. Jedná se o aktivity (činnosti, akce), které se konají pro děti (nejen pro žáky školy), pro jejich zábavu. Tyto akce nijak nesouvisí se školním vzdělávacím programem. Tudíž se nemůže jednat o školní úraz. Iveta Hudzietzová

No právě...

16.02.2019 - 04:47 Radoslav Vlasák
...jak je zřejmé, náhledů na zmíněný problém bude povícero. Čili ta víceméně jednoznačná legislativní norma opravdu citelně chybí. A měla by vyřešit současně i to, že zřizovatelé školních zařízení je pojišťují různým způsobem a u různých pojišťoven (či je nepojišťují vůbec), a tedy i případná náhrada škody při tzv. školním úrazu se může případ od případu lišit. To už pak ale s rovnoprávností nemá moc společného...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail