Přezkoumání lékařského posudku přineslo nepříznivý výsledek pro zaměstnance. Co s tím?

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Byla jsem v pracovní neschopnosti 10 měsíců po operaci karpálního tunelu na pravé ruce. Poté mě zaměstnavatel odeslal na mimořádnou zdravotní prohlídku k závodnímu lékaři. Posudek zněl - pracovně způsobilá s podmínkou, bez trvalého přetěžování horních končetin. Zaměstnavatel se ohradil a nechal posudek přezkoumat se závěrem, že podmínku nemůže splnit a závodní lékař se má vyjádřit pouze buď zdravotně způsobilá, nebo zdravotně nezpůsobilá. Bohužel lékař mu vyhověl a napsal závěr zdravotně nezpůsobilá. Je v tomto případě výpověď zaměstnavatele v pořádku?

Na základě ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, Vás zaměstnavatel vyslal na mimořádnou prohlídku. Poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě provedené prohlídky vydal lékařský posudek se závěrem, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá s podmínkou. Zaměstnavatel v tomto případě využil svého práva (toto právo má i posuzovaná osoba) a podal návrh na přezkoumání posudku, neboť měl za to, že lékařský posudek byl nesprávný. Poskytovatel podle ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrhu na přezkoumání vyhověl, napadený lékařský posudek zrušil a na základě zjištěných skutečností, popř. nového posouzení zdravotní způsobilosti, vydal lékařský posudek nový se závěrem, že posuzovaná osoba dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci. Tento lékařský posudek se stal okamžikem prokazatelného předání právně účinným.

Proti tomuto posudku bylo možné opět podat návrh na přezkoumání, například posuzovanou osobou, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání, a to poskytovateli, který posudek vydal. Nicméně zaměstnavatel je povinen při zařazování k práci postupovat podle závěru lékařského posudku. Zaměstnavatel Vás tedy mohl po prokazatelném předání lékařského posudku převést na jinou práci, a to podle ustanovení § 41 zákoníku práce (ZP), a nebo Vám mohl dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 ZP, kde je ale nutné znát, zdali pozbytí dlouhodobé způsobilosti k práci je z důvodu uvedených v písm. d) nebo e) uvedeného ustanovení ZP. Tento postup by tedy byl v souladu se zákonem. Pokud ovšem z lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb nevyplývá důvod tohoto pozbytí dlouhodobé způsobilosti (například je zde podezření na nemoc z povolání či ohrožení touto nemocí), tak zaměstnavatel je nucen požádat o vydání lékařského posudku pro účel pracovněprávních vztahů, kde je poskytovatel povinen tento důvod uvést. Do této doby však zaměstnanci nemůže dát výpověď z pracovního poměru, neboť neví, zdali zaměstnanec pozbyl dlouhodobé způsobilosti podle ustanovení § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) ZP. Vzhledem ale k tomu, že zaměstnavatel Vám tuto výpověď z pracovního poměru dal, předpokládám, že důvod pozbytí dlohodobé způsobilosti byl z lékařského posudku zřejmý a v podané výpovědi byl odkaz na lékařský posudek poskytovatele pracovnělékařských služeb uveden. Bohužel bez konkrétního posouzení podané výpovědi ze strany zaměstnavatele a vydaného lékařského posudku nemohu jasně konstatovat, že postup zaměstnavatele byl správný či nikoli.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail