Pracovní lékařství

Recenze na knihu: Pracovní lékařství pro praxi.

Pracovní lékařství pro praxi
Příručka s doporučenými standardy

Tato moderní publikace vychází z komplexního a moderního evropského pojetí pracovního lékařství, které pomáhá pracovníkům podniků i zaměstnavatelům v ochraně a podpoře zdraví. Kniha zohledňuje i Rámcové směrnice 89/391 EHS, definuje základní pojmy jako nebezpečí, riziko a jeho hodnocení, řízení, komunikace a vnímání. Dále probírá problematiku zátěže fyzikální, chemické, biologické a psychofyziologické, řeší sociální faktory pracovního prostředí, jako je expozice zátěžím, působení na lidský organismus, jejich měření a zjišťování. Obsahuje i návod k analýze rizik při práci – identifikace nebezpečí, hodnocení rizika, kategorizace prací včetně práce noční. Uvádí zásady lékařských prohlídek pracovišť, náplně a lhůty lékařských preventivních prohlídek. Shrnuje přehledně nemoci z povolání, ohrožení z nemocí z povolání, pracovní úrazy i nemoci spojené s prací. Zmiňuje aktuální problematiku rizika návykových látek a podrobně rozebírá vztah našeho lékaře a jeho smluvního zaměstnavatele. Kniha obsahuje i nezbytný terminologický slovník, přehled evropské a národní legislativy, mezinárodní standardy odborných prohlídek jak zaměstnanců, tak i pracovišť.
Autoři knihy jsou předními odborníky v tomto oboru a vysokou úroveň publikace kromě jiného zabezpečila i spolupráce s renomovanými recenzenty, další cenné poznatky přinesly i náměty a připomínky kolegů z praxe.

Tuček, Milan; Cikrt, Miroslav; Pelclová, Daniela. Pracovní lékařství pro praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. 344 s. ISBN - 80-247-0927-9.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail