Zaměstnanec je zdravotně způsobilý s podmínkou nosit brýle. Je to možné?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Mám dotaz ohledně lékařských posudků. Jedná se o zaměstnance administrativy, řidiče-referenty a řidiče z povolání v kategorii I. Závodní lékař udává do posudku způsobilý s podmínkou „nutné brýle“ nezávisle na tom, zda zaměstnanec brýle nosí stále, či například pouze na dálku nebo na čtení. Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb. se domnívám, že podmínka brýle by byla na místě u prací v kategorii II. při nepřetržitém monitorování, rozlišováním detailů nebo za zvláštních světelných podmínek. Jde tento lékařský posudek chápat jako závazek ke stálému nošení brýlí při vykonávané pracovní činnosti? Poskytovatel pracovnělékařských služeb nebyl schopen podat vysvětlení, proč tuto podmínku neustále uvádí.

Postup poskytovatele pracovnělékařských služeb je závislý na zdravotním stavu posouzeného zaměstnance, jeho způsobilosti k práci a vlivu činností či prostředí na jeho zdraví. Pokud poskytovatel stanoví posudkový závěr, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý s podmínkou, že bude při práci používat brýle, je zaměstnavatel samozřejmě povinen se tímto posudkem řídit a zajistit, aby tento zaměstnanec měl při uváděné činnosti brýle. V případě, že zaměstnavatel nebo posuzovaná osoba s tímto závěrem nesouhlasí, může podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle ustanovení § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. To, že zaměstnanec je v kategorii první či řídí motorové vozidlo, má samozřejmě vliv na obsah vyšetření a posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a v případě řízení motorového vozidla na kritéria hodnocení způsobilosti uvedená ve vyhlášce č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Osobně bych Vám doporučil vyvolat jednání s Vaším poskytovatelem pracovnělékařských služeb, aby uvedenou podmínku vysvětlil, a to především, na jakou činnost se tato podmínka vztahuje. Není možné, aby platilo, že Vám není schopen toto vysvětlit. Druhou možností je podat zmíněný návrh na přezkoumání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail