K článku „Musí zaměstnavatel nyní mít lékaře pracovnělékařských služeb a jak je to se vstupními prohlídkami?“

Zdroj: 

Mám dotaz k článku Musí zaměstnavatel nyní mít lékaře pracovnělékařských služeb a jak je to se vstupními prohlídkami. Od 1. 1. 2023 byla novelizovaná pouze vyhláška č. 79/2013 Sb. Zajímalo by mě, který zákon v určitých případech tedy ruší povinnost mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

V zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 54 odst. 2 písm. b) je uvedeno: zaměstnavatel může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak20); ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu.

Z toho vyplývá, pokud zaměstnavatel má zaměstnance zařazené do kategorie první, nemusí mít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Toto neplatí, pokud je má zařazené do kategorie druhé. V tomto případě smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb mít má.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail