Vyšetření zraku jako součást pracovnělékařské prohlídky

Zdroj: 

Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci zajistit si termín a lékaře pro periodickou lékařskou prohlídku zraku?

Zaměstnanec je povinen podrobit se periodické pracovnělékařské prohlídce ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. A to u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž uzavřel zaměstnavatel smlouvu, nebo, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, u svého registrujícího lékaře. Obsahem pracovnělékařské prohlídky je podle vyhlášky základní vyšetření, které zahrnuje i orientační vyšetření zraku. Lékařská prohlídka může zahrnovat i další odborná vyšetření, tedy i specializovanou prohlídku zraku. O dalších odborných vyšetřeních ovšem rozhoduje posuzující lékař, a to po provedení základního vyšetření (§ 7 odst. 4 vyhlášky), který zaměstnance k odborníkovi nasměruje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail