Je posudek od lékaře s nedostatečnou specializací platný?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Měla bych dotaz ohledně poskytování pracovnělékařských služeb. Pokud je správním orgánem (například odborem zdravotnictví krajského úřadu) prokázáno, že posuzující lékař vydávající pracovnělékařské posudky nedisponuje dostatečnou specializovanou způsobilosti v požadovaném oboru, lze pohlížet na posudek, vydaný takovým lékařem, jako na neplatný? Případně, zda je potřeba obstarat další doklad, který neplatnost takového posudku výslovně potvrdí. Měl by zaměstnavatel na základě takového zjištění nepřipustit svého zaměstnance k výkonu práce, dokud nebude pořízen nový pracovnělékařský posudek za podmínek stanovených právní úpravou?

Pokud vydá lékařský posudek poskytovatel zdravotních služeb, který nesplňuje podmínku způsobilosti v oboru všeobecného praktického lékařství nebo pracovního lékařství podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo lékařský posudek podepíše lékař, který nesplňuje příslušnou odbornou způsobilost, je nutné se na tento posudek dívat jako na neplatný. Zaměstnavatel by měl s tímto poskytovatelem vstoupit v jednání, popř. ukončit smluvní vztah, a zajistit provedení posouzení zdravotní způsobilosti k práci poskytovatelem splňujícím výše uvedené podmínky, neboť v případě podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. by příslušný správní orgán tento lékařský posudek zrušil. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce zaměstnavatel nesmí přípustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, je nutné na tohoto zaměstnance či uchazeče o zaměstnání s neplatným lékařským posudkem hledět, že je s ohledem na zdravotní způsobilost k práci zdravotně nezpůsobilý.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail