Pracovní doba řidiče kamionové dopravy

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.

Manžel pracuje jako řidič vnitrostátní kamionové dopravy. Jezdí 12 hodin každý den, v pátek končí v 18 hod. a začíná už v neděli ve 21 hod. Podle zaměstnavatele je to v pořádku. Jak je to podle předpisů AETR?

Problematika pracovní doby v dopravě je velmi složitá a v dotazu nejsou uvedené další potřebné údaje. Nemůžeme tedy zcela konkrétně odpovědět.

Obecně lze uvést, že řidič, jako každý jiný zaměstnanec, má délku týdenní pracovní doby omezenou zákoníkem práce podle směnného režimu, viz ustanovení § 79 zákoníku práce (délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců s jednosměnným pracovním režimem 40 hod. týdně, ve dvousměnném 38,75 hod. týdně a třísměnném 37,5 hod. týdně). Délku jednotlivých směn a doby odpočinku řidičů v dopravě upravuje nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se týče AETRU (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě), je to předpis, který se týká pracovního režimu řidičů, nikoliv pracovní doby a zjednodušeně se dá říci, že se uplatňuje při cestách mimo Evropskou unii. V rámci Evropské unie se uplatňuje nařízení ES 561/2006.

Autor článku: 

Komentáře

Režim činnosti řidiče

10.09.2013 - 09:24 Petr Tartaini
Vycházím, že se tedy jedná o přepravu vnitostátní, pro cizí potřebu nad 3,5 tuny z tohoto předpokladu vyplývá jednoznačně, že se na členském území EU a ani v případě, že cílovým nebo koncovým bodem přepravy je členský stát EU, resp. další státy, které se připojili k NAŘÍZENÍ (ER a EP) 561/2006, v platném znění se nikdy NEUPLATNÍ DOHODA AETR. Dále je třeba rozlišovat "čistou" dobu řízení, jinou práci, pohotovost, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku. Stučný přehled co se týče režimu činnosti je na stránkách MD ČR - posílám jen odkaz, neboť samotný výklad by byl složitější a obsáhlý. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/Re%C5%BEim+%C5%99idi%C4%8D%C5%AF/V+r%C3%A1mci+EU+a+vnitrost%C3%A1tn%C3%AD+doprava+%28561-2006%29/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail