Projekt 02-S4-2024-VUBP Možnosti řízení rizik na úseku BOZP v oblasti silniční nákladní dopravy u řidičů jako reakce na sociodemografické změny

Projekt reflektuje nutnost připravit české zaměstnavatele na problematiku demografické změny, což je v současné době většinově opomíjený faktor práce a pracovních podmínek. Projekt cílí i na koncepční posun ve smyslu opatření k minimalizování těchto dopadů na trh práce a vhodné řízení rizik zaměstnanců v silniční nákladní dopravě vnitrostátního i mezinárodního charakteru.

Anotace: Na téma demografické změny na trhu práce s akcentem na vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravu nebyl doposud v českém prostředí zpracován žádný projekt ani systémové řešení kontextu BOZP, a to ani ve vztahu k faktorům měření mikroklimatických parametrů, lokální svalové zátěže či vystavení nadměrnému hluku a vibrací. Projekt reflektuje nutnost připravit české zaměstnavatele na problematiku demografické změny, což je v současné době většinově opomíjený faktor práce a pracovních podmínek. Projekt cílí i na koncepční posun ve smyslu opatření k minimalizování těchto dopadů na trh práce a vhodné řízení rizik zaměstnanců v silniční nákladní dopravě vnitrostátního i mezinárodního charakteru. V rámci demografických změn je nutné k zaměstnancům přistupovat na základě poznatků z hodnocení rizik bez ohledu na věk, což jim umožní setrvat v zaměstnání co nejdéle a v co nejlepší fyzické i psychické kondici. Projekt směřuje k prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich dalšího vzdělávání s přímou účastí zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP tak, aby se jejich uplatnění na trhu práce prodloužilo. Zlepší se jejich schopnost vhodně pracovat s riziky a jejich znalosti a dovednosti budou odpovídat trendům na vyvíjejícím se trhu práce.

Klíčová slova: nákladní doprava, BOZP, mikroklima, svalová zátěž, hluk, vibrace, demografie, rizika

Řešeno: 1/2024 - 12/2025

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Josef Senčík

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail