Pracovnělékařská prohlídka vyučujícího elektrotechnických předmětů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Potřeboval bych vyhodnotit, zda je nutné vysílat akademického pracovníka vysoké školy na pracovnělékařskou prohlídku, pokud prakticky vyučuje elektrotechnické předměty (míněno práce na elektrických zařízeních pod napětím v laboratořích VŠ). Nejde mi tedy o to, zda potřebuje § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (to vyučující splňují), ale zda tato výuková činnost může být v kategorii práce 1 bez rizika. Naše univerzita periodické pracovnělékařské prohlídky zachovala i v kategorii 1, je tedy následně rozdíl v tom, zda musí akademičtí pracovníci ke smluvnímu, nebo praktickému lékaři. Dále předpokládám, že pokud je rozsah činnosti širší, i mimo výuku (např. výzkum apod.), tak zde už se vždy jedná o práci s rizikem práce na el. zařízeních.
 
Pro odpověď na Váš dotaz je vhodné vysvětlit pojem rizikového faktoru. Podle ustanovení § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, se pod pojmem rizikový faktor rozumí rizikový faktor pracovních podmínek a dále riziko ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen „profesní riziko“) včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů. Rizikové faktory jsou pak uvedené v příloze této vyhlášky, a to v části I., kde jsou rizikové faktory pracovních podmínek s ohledem na pracovnělékařské prohlídky pro práce rizikové, není-li dále stanoveno jinak, a v části II., kde jsou uvedena profesní rizika, s určitou zvláštností bodu 11. Rizikové faktory pracovních podmínek jsou dále vyjmenované v § 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro účel kategorizace práce ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co to tedy znamená? Znamená to, že zaměstnanec v profesním riziku, například práce na elektrických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcího nařízení vlády č. 194/2022 Sb., může být i v kategorii první, tedy bez rizikového faktoru pracovních podmínek. Neplatí to samozřejmě automaticky. Při stanovení rizikových faktorů, které je nutné uvést do žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky nebo do lékařského posudku podle ustanovení § 15 a § 16 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musíme uvádět odděleně jak profesní riziko, tak i rizikový faktor pracovních podmínek vyjádřený jeho mírou. Kategorizace prací hodnotí tedy míru výskytu rizikových faktorů pracovních podmínek a nehodnotí profesní rizika. Laicky bychom mohli říci, že kategorizace prací má spíše blíže k nemocem z povolání, a naopak profesní rizika blíže k pracovním úrazům. Je to ale velmi laický pohled.

Při určení poskytovatele pracovnělékařských služeb je nutné vycházet z ustanovení § 54 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pracovnělékařskou prohlídku posuzované osoby může zaměstnavatel zajistit u registrujícího poskytovatele, i když s ním nemá smluvní vztah, na základě písemné žádosti v případě práce zařazené do kategorie první podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy. To tedy jinak znamená, že v případě posuzované osoby, která má zařazenou práci do kategorie první a která výkonává práci v profesním riziku, nelze tuto osobu odeslat na pracovnělékařskou prohlídku k registrujícímu poskytovateli, ale musíme ke smluvnímu poskytovateli. Pro posouzení rizika, kdy je to riziko profesní a kdy není, je v této souvislosti nutné vycházet z přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb., která konstatuje, že jde o práci na elektrických zařízeních, ne tedy jejich obsluha.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail