Povolování prací se zvýšeným nebezpečím

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Jsme firma, která má zahraniční vlastníky. Na bezpečnost práce je kladen velký důraz, firma má pro oblast BOZP několik závazných Standardů. Jedním z požadavků je i povolování prací se zvýšeným nebezpečím. Rozumí se tím tzv. horké práce: sváření, broušení, řezání, práce ve výškách, práce na zařízeních pod proudem, nutné práce na zařízení po demontáži ochranných krytů apod. Osoba vystavující povolení má být dostatečně způsobilá, aby mohla posoudit možné riziko, musí dát zaměstnanci, jemuž povolení vystavuje poučení o možném riziku a uložit opatření na jeho snížení. Při tom všem musí být dodržovány požadavky českého práva. Není mi známo, že by něco podobného český právní řád znal. Co v případě, že by došlo k nehodě, kdo ponese odpovědnost?

Popisovaný způsob zajištění BOZP u vašeho zaměstnavatele je organizačním opatřením, vedoucím ke zvýšení úrovně BOZP a tedy k důslednému plnění povinností, uložených zaměstnavateli zákoníkem práce, zejména povinnosti „vyhodnotit rizika a přijmout opatření k omezení působení rizik“. Určení osoby, která vystaví povolení k provádění prací se zvýšeným nebezpečím, nepotřebuje podporu právním předpisem. Takovou osobou může být fyzická osoba odborně způsobilá k prevenci rizik (v tomto případě zřejmě zaměstnanec), ale i vedoucí zaměstnanec nebo jiný zaměstnanec, který má potřebné znalosti, aby mohl posoudit možné riziko práce, která má být konána, a podat zaměstnanci, který má práci konat, potřebné informace a pokyny k provedení práce se zvýšeným nebezpečím. Dojde-li v systému povolování prací pověřenou způsobilou osobou např. k pracovnímu úrazu, nemění to nic na posuzování odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu. Zaměstnavatel nese za takovou škodu objektivní odpovědnost. Vyjde-li při zjišťování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, že příčinou, nebo jednou z příčin, vzniku pracovního úrazu je pochybení při povolení k provedení práce (např. chybná instruktáž, povolení zakázaných prací apod.), nastoupí i odpovědnost toho, kdo takové povolení k práci vydal. U zaměstnavatele, kde není uplatňován popisovaný systém povolování práce pověřeným zaměstnancem, ponese odpovědnost příslušný vedoucí (nebo pověřený) pracovník, který řádně zaměstnance o nebezpečí vykonávané práce nepoučí, neposkytne mu školení o bezpečnosti práce, nařídí mu výkon práce, ke které není zaměstnanec odborně způsobilý apod.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail