Stručná pravidla bezpečnosti práce s průmyslovými roboty

Zdroj: 

Průmyslový robot je automaticky ovládaný víceúčelový manipulátor, programovatelný ve třech nebo více osách, který může být pevný nebo mobilní, určený k použití v průmyslové automatizaci (čl. 3.10 EN ISO 10218-1). Většinou provádí nebezpečné, často se opakující a nepříjemné úkoly. Co má provozovatel v souvislosti s bezpečností práce s průmyslovými roboty zajistit, čtěte v tomto článku.

Robotické zařízení může mít různá provedení:

 • robot pracuje v automatickém režimu bez přístupu osob v uzavřeném prostoru bez možnosti vstupu osob za provozu robota;
 • robot pracuje v režimu provozní spolupráce v přímé součinnosti s člověkem uvnitř stanoveného pracovního prostoru, kde provádí úkoly současně.

Průmyslový systém robota je systém obsahující:

 • průmyslový robot;
 • koncový efektor / vyměnitelné zařízení;
 • další strojní vybavení, zařízení, vnější pomocné osy nebo snímače podporující vykonávání úkolu robota.

Vždy je třeba mít na paměti, že se jedná o strojní zařízení, které pracuje automaticky ve vymezeném prostoru, o kterém se předpokládá, že se v něm nepohybují žádné osoby!

Provozovatel je povinen zajistit:

 • školení zaměstnanců pro bezpečné používání robota (ovládání, zastavování, programování, provoz) včetně seznámení s možnými nebezpečími při jeho používání;
 • stanovení provozních rizik při používání robotického zařízení;
 • určení pracovních postupů při provozu robotického zařízení, a to včetně výměny koncových zařízení (musí být určen prostor pro bezpečnou manipulaci při výměně koncových zařízení mimo pracovní prostor robota), a při jeho nastavování („učení“).

Zaměstnanec je povinen seznámit se s návodem k používání robotického zařízení včetně výměny koncových zařízení a dbát na osobní bezpečnost při jeho používání.

Každý robot musí mít funkci ochranného zastavení (přerušení provozu, který dovoluje řádné zastavení pohybu za účelem bezpečnostní ochrany a které zajistí zachování logiky programu pro umožnění opětovného spuštění) a nezávislou funkci nouzového zastavení (STOP tlačítko).

Každý robot má ovládací program – soubor instrukcí, který stanovuje možnosti, činnosti a odezvy robota, a ověření programu za účelem potvrzení dráhy robota a provedení procesu.

Každý robot musí být vybaven ručním ovládacím / programovacím panelem, což je ruční jednotka propojená s ovládacím systémem, kterým může být robot programován, nebo s ním může pohybovat. Tento panel bývá doplněn kabelem o délce větší, než je maximální dosah robotického zařízení.

POZOR! Výrobce robota nemusí vědět, jaké vyměnitelné zařízení bude na něj instalováno!

Na co si dávat pozor:

 • správně zhodnotit a stanovit požadavky na robotické zařízení;
 • správně určit rozsah dodávky (co všechno budu potřebovat);
 • požadovat předvedení zařízení;
 • požadovat zaškolení obsluhy;
 • požadovat předložení všech podkladů (návodů, bezpečnostního značení, výrobních štítků a prohlášení o shodě) před dokončením díla;
 • řádně sepsat předávací protokol - musí zde být uveden rozsah zkoušek a jejich výsledky, předložené dokumenty a jejich správnost.

Související právní předpisy:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
 • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů;
 • nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh;
 • nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh;           
 • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 350/2022 Sb.;
 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.                      
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail