Možnost odmítnutí nadstandardní nebezpečné práce

Zdroj: 

Pracuji jako kuchařka a zaměstnavatel po nás kuchařkách chce, abychom přes prázdniny umývaly strop v jídelně. To bychom musely vylézt na židli nebo štafle. Je to možné z hlediska bezpečnosti práce? Může to po nás vůbec vyžadovat? 

Zaměstnavatel musí zajistit vaši bezpečnost při práci ve výškách. Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provádění
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Podle tohoto nařízení vlády Přílohy bod XI. zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Takže pokud budete pracovat ve výšce nad 1,5 m (ve výšce 5 m na žebříku asi ne) a nemůžete pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, tak se na Vás vztahuje výše uvedené. 

Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

A patrně tuto činnost nemáte ani v náplni práce, a tím pádem ji také můžete odmítnout. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail