Povinnost vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na školení řidičů nás lektor upozorňoval na povinnost vozidel nad 3,5 t vést kontrolní knížku řidičů (tzv. kontrolbuch) i pro jízdu v ČR. Je toto opravdu nutné? V případě že ano, kdo může kontrolovat a jak by měla kniha vypadat?

Samozřejmě ano. Jakmile se jedná o provozování dopravy dopravními prostředky v rámci pracovněprávního vztahu, organizuje práci zaměstnanců zaměstnavatel.

Pak musíme rozlišovat, zda se řidiči řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě nebo nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nařízení vlády výslovně stanoví, že se vztahuje na zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis jako například citovaný zákon č. 111/1994 Sb. V příloze č. 1 bodě 3 pak stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Takže kniha jízd se musí vést i u dopravních prostředků, na které ve nevztahuje zákon č. 111/1994 Sb.

Pro zaměstnance, kteří řídí vozidla nad 3,5 tuny, platí zákon č. 111/1994 Sb. Vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče je v zákoně nazýváno jako velké vozidlo.

Podle § 3a odst. 2 zákona platí, že tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené touto mezinárodní smlouvou,

b) zajistit, aby v souladu s touto mezinárodní smlouvou řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s touto mezinárodní smlouvou.

Jak tedy vidíte, „kontrolbuch“ musí vést každý řidič, ať řídí vozidlo do 3,5 tuny nebo nad 3,5 tuny. Oba předpisy dávají na výběr zaměstnavateli, jestli jej budou řidiči vést v listinné podobě nebo technickým zařízením.

Autor článku: 

Komentáře

záznamy o dobách řízení, bezpečnostních přestávkách ...

30.05.2021 - 13:54 Petr Tartaini
Dovolil bych si tuto problematiku trochu doplnit, záznamy o dobách řízení, bezpečnostních přestávkách a o době odpočinku se řídí: 1) - při vnitrostátní a přepravě v rámci EU dle Nařízení ERaP 561/2006 2) - při přepravě mimo EU dle AETR podrobněji se lze dočíst v publikaci Metodika kontroly dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě dostupné na https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky/Metodika-kontroly-dodrzovani-socialnich-predpisu-v

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail